Dilbeek één week later: Coalitie en Open VLD praten enkel via de pers

Eén week na de veelbesproken overstap van Jos Crabbe van CD&V naar Open VLD, waardoor de Dilbeekse bestuursmeerderheid haar nipte meerderheid verloor, blijken Open VLD (enerzijds) en de vijf Dilbeekse bestuurspartijen (N-VA, CD&V/DNA! en Groen-sp.a anderzijds) nog steeds enkel via de pers met elkaar te communiceren.

meerderheid dilbeekDe Dilbeekse coalitie toont zich in een nieuwe persmededeling “vastberaden om samen verder te besturen in het belang van Dilbeek en de Dilbekenaar”.

“De coalitie en de meerjarenplanning die in 2013 werd gevormd blijft zo één en onbreekbaar ondanks het overloopgedrag van een raadslid. Er verandert immers niets aan het feit dat een duidelijke meerderheid van de bevolking in 2012 een stem heeft uitgebracht op 1 van de coalitiepartners. Deze haalden toen 8 % meer dan het ‘nieuwe’ kartel Union-VLD”, klinkt het bij de besturende partijen.

Ze roepen Jos Crabbe op “om de verkiezingsuitslag te respecteren en de eer aan zichzelf te houden door ontslag te nemen.  Het is namelijk niet aan hem te oordelen over deze meerderheid, maar wel aan de Dilbeekse kiezer in 2018.”

Bij Open VLD is men alvast niet van plan om Crabbe te slachtofferen. De partij riep vanochtend de pers samen om, onder meer, nog maar eens duidelijk te stellen dat er “absoluut geen sprake is van een nieuwe meerderheid met de Franstalige oppositie”.

Open VLD Dilbeek“Nu niet en in de toekomst niet. De vijf besturende partijen moeten stoppen met het voortdurend bang maken van de burger, meer bepaald de Vlaamse burger. Wij hebben in de 30 jaar dat Open VLD Dilbeek bestuurde nooit samengewerkt met Union en wij zullen dat ook in de toekomst nooit doen”, zegt Marc Willen, voorzitter van Open VLD Dilbeek.

Volgens fractieleider Luc Deleu (Open VLD) heeft Union de voorbije jaren 83 keer punten gesteund die door Open VLD werden aangebracht. “Dan ging het steeds om ideeën of voorstellen waar ze zich ook konden in vinden, zoals lagere belastingen. Maar Union heeft in dezelfde periode al heel wat meer punten van de meerderheid gesteund, waar wij tegenstemden of ons onthielden. Je hoort ons daarom toch niet beweren dat de meerderheid samenwerkt met Union?”, aldus Deleu.

Open VLD benadrukt ook dat Dilbeek zeker niet onbestuurbaar is, dat ze geen chaos wil en dat de partij evenmin van plan is om de financiële middelen en bevoegdheden van het schepencollege terug te schroeven.

“De huidige coalitie voert op bepaalde vlakken goede ideeën uit, naast ook minder goede. We begrijpen de huidige ontgoocheling en de emoties die daarmee gepaard gaan, maar het bestuur moet nu wel beseffen dat 100 procent niet meer haalbaar is en dat we als grootste fractie ons zegje willen doen, meer bepaald over onze liberale standpunten. We staan open voor elk gesprek, maar wel op basis van wederzijds respect”, aldus Open VLD.