Zuid-Afrikaanse leerkrachten op Dilbeekse schoolbanken

Zes leerkrachten uit Stellenbosch, de Zuid-Afrikaanse verbroederingsgemeente van Dilbeek, bezochten van 2 tot 11 oktober de middelbare scholen Don Bosco en Regina Caeli in Dilbeek.

Beide scholen sloten een samenwerking af met scholen uit de achtergestelde woonwijken van Stellenbosch.

De uitwisseling tussen de scholen gebeurt op verschillende niveaus: directies wisselen uit over inhoudelijke thema’s en de schoolwerking, de leerkrachten hebben het over didactische werkvormen en educatief materiaal, en de leerlingen overleggen maandelijks via skype, maar ook via mail en facebook over bepaalde thema’s. Centraal staat het ‘leren’ van elkaar.

Om dit programma voor te bereiden bezochten vier Dilbeekse leerkrachten de scholen in 2013. Dit was het tegenbezoek.

De week werd voorbereid met uitwisseling over het werkveld, afgewisseld met ontspannende activiteiten.

De leerkrachten en leerlingen kregen ook een rondleiding in jeugdcentrum Castelhof en de Oxfam wereldwinkel en werden onthaald op het gemeentehuis. 

(foto: gemeente Dilbeek)