Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Kaudenaardewijk

Vanaf volgende week wordt de aanbevolen rijrichting in de Kaudenaardewijk tijdelijk verplicht met een proefopstelling. Met die testfase wil het gemeentebestuur van Dilbeek tegemoet komen aan de verzuchtingen van de bewoners van de wijk.

In en rond de Rozenlaan is het vooral tijdens de spits bijzonder druk. Heel wat ouders zetten hun kinderen nog steeds met de wagen af aan de schoolpoort.

Daarbij wordt de aanbevolen rijrichting vaak genegeerd, terwijl die net moet dienen om de verkeersafwikkeling vlotter te laten verlopen. Ook het vele sluipverkeer naar Brussel zorgt ervoor dat de straten dichtslibben en onveilig worden.

Daarom wordt na grondig overleg met de verkeerscommissie, Regina Caeli en de wijkraad van de Kaudenaardewijk met ingang van 4 augustus tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in verschillende straten.

De proefopstelling zal de ‘RC-veilig route’ bestendigen en éénrichtingsverkeer invoeren in het gedeelte van de Schilderkunstlaan tussen de Weerstanderslaan en de Rozenlaan, in de richting van die laatste.

De Rozenlaan blijft tweerichtingsverkeer vanaf de N8 tot aan de Beeldhouwkunstlaan. Enkel het gedeelte van de Rozenlaan vanaf het rondpunt tot aan de Beeldhouwkunstlaan wordt enkelrichting in de rijrichting naar de N8.

Op die manier blijft Dilkom vanaf de N8 makkelijk bereikbaar en moeten bezoekers niet noodzakelijk omrijden om het zwembad te bereiken.

In de proefopstelling wordt niets gewijzigd aan de rijrichtingen van de Kaudenaardestraat, enkel het laatste gedeelte ervan vanaf de Alenaborre tot aan het rondpunt wordt éénrichtingsverkeer.

Het is de bedoeling de proefopstelling zeker te laten doorlopen tijdens de eerste schoolmaand, om nadien de evaluatie te maken en opnieuw aan het bestuur voor te leggen.