Rioleringswerken in Sint-Martens-Bodegem

Verschillende straten in Sint-Martens-Bodegem worden na het bouwverlof voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Meteen wordt ook het wegdek vernieuwd.

De werken vinden gefaseerd plaats in de Heygemstraat, Steenbergstraat, Grote Sypestraat, Lange Veldstraat en een deel van de Oosthoekstraat.

Na de aanpassingen aan de nutsleidingen, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de nodige huisaansluitingen, zal de wegenis in de betrokken straten volledig vernieuwd worden.

Onderaan de Heygemstraat en in een restperceel in de Bodegemstraat worden bufferbekkens gebouwd die het regenwater ophouden en vertraagd afvoeren zodat wateroverlast wordt vermeden.

Op verschillende plaatsen worden ook grachten aangelegd die het regenwater zullen bufferen en afvoeren.

De eigenlijke werken starten op dinsdag 29 juli in de Heygemstraat en zullen in totaal ongeveer één jaar duren.

Via de gemeentelijke website en de website van Aquafin wordt tijdens de loop van de werken meer informatie verstrekt over de vooruitgang van de werken.