Werken aan drinkwaternet Schepdaal

Watermaatschappij Vivaqua voert op woensdag 21 mei werken uit in het pompstation in Schepdaal. Dat kan enige hinder veroorzaken.

De werken hebben plaats tussen 9 en 17 uur. In principe wordt de waterdistributie niet onderbroken. Er zou enkel een vermindering van druk kunnen plaatsvinden.

Vivaqua stelt alles in het werk om de hinder die deze interventie zou kunnen teweegbrengen zo veel mogelijk te beperken.

Voor dringende gevallen kan je contact opnemen met de Centrale Wacht op 02 739 52 11.