Werken bocht Bodegemstraat herbeginnen

De werken aan de bocht van de Bodegemstraat gaan komende maandag weer van start.

Na het leggen van de riolering en de voorlopige onderlaag, moest er even gewacht worden op de aansluiting van de waterleiding.

Die zou van start moeten gaan op maandag 17 februari. Daarna worden de voet- en fietspaden definitief afgewerkt, kan de toplaag gelegd worden en de schuilhuisjes geïnstalleerd.

Als het weer geen roet in het eten gooit, kan de straat mogelijk eind maart opnieuw worden opengesteld. 

bocht Bodegemstraat

Voetweg 67

Nog over de Bodegemstraat: voor de aanleg van een bufferbekken loopt een aanvraag om een klein stukje van voetweg 67 aan de oude arm van de Bodegemstraat af te schaffen.

Het stukje van de voetweg dat over het braakliggend terrein tussen de oude arm en de Bodegemstraat zelf ligt is al jaren in onbruik geraakt.

Naar aanleiding van geplande werken door Aquafin in de straat, wordt op dit eilandje tussen de straten een bufferbekken voorzien.

Aquafin vraagt in functie daarvan de afschaffing van dit deel van de voetweg.

Er loopt daarover nog tot 26 februari een openbaar onderzoek. Het dossier is bij de dienst mobiliteit in te kijken, elke werkdag tussen 9 en 12 uur.

Bezwaren moeten worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 in 1700 Dilbeek.