Dilbeek vernieuwt voetpaden

In enkele straten worden de komende weken en maanden nieuwe voetpaden aangelegd.

In de Wijngaardstraat worden de slechtste stukken voetpad vervangen tussen de spoorwegbrug en de Ninoofsesteenweg aan de kant van het trammuseum.

Daar wordt nu te vaak op de onverharde berm geparkeerd, wat de verkeersveiligheid in het gedrang brengt én het onderhoud van de berm bemoeilijkt. Daarom worden waar mogelijk parkeerplaatsen voorzien.

Ook de Saviowijk komt aan de beurt. Tussen de Lange Haagstraat en de Stationsstraat worden versleten voetpaden in drie straten volledige vernieuwd.

Het gaat om de Rerum Novarumlaan, H. Don Boscolaan en de Pelgrimlaan.

Ten slotte krijgt een deel van de Henri Moeremanslaan eindelijk een voetpad.

Nu moeten voetgangers er in de berm of op straat wandelen, het plan is om aan één zijde van de straat een goed begaanbaar voetpad aan te leggen tussen de Berchemstraat en de Sint-Alenalaan.

De rest van de straat krijgt vermoedelijk in 2015 een grote onderhoudsbeurt in het kader van rioleringswerken.