Zone 30 in Spanjebergstraat en Verheydenstraat

In afwachting van het masterplan voor de Dilbeekse kern, wordt nu al in een deel van het centrum een zone 30 ingesteld. Die moet de hinder door bussen en zwaar vervoer voor de omwonenden beperken.

Het voorlopige ontwerp van het masterplan voorziet een ruime zone 30 in het centrum van Dilbeek. De Spanjebergstraat, Verheydenstraat en een deel van de Kasteelstraat zouden hier in principe deel van uitmaken. Mogelijk wordt de zone nog aangepast eens het masterplan besproken is met de buurtbewoners en definitief is, maar het college besliste om de zone nu al deels in te voeren na  klachten over onaangepaste snelheid in de zone.

Voertuigen zullen binnenkort vanaf het kruispunt met de Ninoofsesteenweg over de hele Spanjebergstraat maximum 30 km/u mogen rijden. Ook in de Verheydenstraat en de Kasteelstraat tot aan het kruispunt met de de Heetveldelaan zal de maximumsnelheid gelden. Het gemeentebestuur zal aan vervoersmaatschappij De Lijn vragen zich aan de zone 30 te houden en aan de lokale politie om controle op de naleving uit te voeren.