Tweede lijk gevonden aan sas

Op vrijwel dezelfde plek als gisteren werd vanmorgen een tweede lijk aangetroffen in de Dender. Ook nu weer gebeurde dat nadat de brandweer water kwam inspuiten om het zuurstofgehalte in de Dender te verhogen. Het gaat waarschijnlijk om een ouder man. Langs de waterkant werd een wandelstok aangetroffen. Mogelijk gaat het om een wanhoopsdaad. Of er tussen de twee gevallen een verband is, is niet meteen duidelijk.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.

Topartikels editie Ninove-Dender