Einde werken Lindestraat in zicht

De werken in de Lindestraat in Denderleeuw zitten er bijna op. Nadat de onderlaag asfalt eerder al in het deel tussen de spoorweg en slagerij De Linde werd uitgevoerd, is nu ook het deel tot aan de Steenweg aan de beurt. Hierna volgt de verdere afwerking van de voetpaden.

Vanaf vandaag 1 maart voert de aannemer de onderlaag asfalt uit en legt hij de voetpaden verder aan. Bij goede weersomstandigheden volgt de toplaag asfalt en de verdere afwerking begin april.

Als alles meezit wordt begin april de toplaag asfalt in de volledige straat gegoten. Bovenop komt vervolgens een coating voor de fietssuggestiestroken en zebrapaden.

Nog in het voorjaar zorgt de aannemer ook voor de aanplanting van het openbaar groen en de plaatsing van de verkeerssignalisatie.

Aquafin investeerde 1,51 miljoen euro in dit project, waarvan de gemeente 500.000 euro ten laste nam om het volledige straatprofiel van gevel tot gevel te vernieuwen.

Verkeersveiligheid

Aquafin startte vorige zomer in de Lindestraat met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater plus een andere, verkeersveilige en groenere inrichting.

Bij de herinrichting stond verkeersveiligheid centraal. “Over de hele lengte van de straat kwamen er asverschuivingen door de aanleg van afwisselende parkeerstroken afgebakend met groen”, verduidelijkt Jan De Nul (CD&V), schepen van Openbare werken en Mobiliteit. “Dit zorgt ervoor dat het verkeer wordt afgeremd én creëert een aangenamer straatbeeld.”

“Aan beide zijden van de weg kwamen er ook fietssuggestiestroken en nieuwe voetpaden die overal minimum 1,5 meter breed zijn. De trage wegen langsheen de Lindestraat plaatsten we bovendien in de kijker met een oversteekplaats voor voetgangers aan elke trage weg (Wolfsgracht) én accentverlichting bij de oversteekplaats aan het baantje naar de sportterreinen van het Walleken.”

Gescheiden rioleringsstelsel

“De werken in de Lindestraat kaderen in het project ‘Sanering Waterlede’”, aldus milieuschepen Sofie Renders (CD&V). “Hiermee zorgt Aquafin voor de aansluiting van het afvalwater van ongeveer 500 inwoners uit Denderleeuw op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Liedekerke.”

“Hun afvalwater belandde ongezuiverd in de Iddergemse beek de Waterlede. Dat is nu verleden tijd: het afvalwater van de Lindestraat is nu aangesloten op een collector, enkel het regenwater gaat nog richting de Waterlede. Met als resultaat een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen wateroverlast bij hevige regenbuien.”