Alberic Sergooris tijdelijk burgemeester in Denderleeuw (update + video)

Denderleeuw wordt de volgende drie jaar opnieuw bestuurd door een nipte meerderheid. SP.A-Open, CD&V en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens gaven in de vooravond toelichting bij het nieuwe bestuursakkoord dat ze bereikten.

Het schepencollege zal bestaan uit SP.A’ers Jo Fonck, Yves De Smet en Jürgen Ruysseveldt (respectievelijk eerste, derde en vijfde schepen) en CD&V’ers Jan De Nul en Sofie Renders (als tweede en vierde schepen). De nieuwe ploeg wordt voorgedragen op een extra gemeenteraad op maandag 9 november om 21 uur.

Huidig schepen Alberic Sergooris (CD&V) wordt voorgedragen als – minstens tijdelijke – nieuwe burgemeester van Denderleeuw.

Jo Fonck, aan wie het burgemeesterschap logischerwijze toekomt in deze coalitie, kan voorlopig niet worden voorgedragen in die functie omdat het gerechtelijk onderzoek tegen hem – in het kader van de N-VA-klacht over de aankoop van de site Van Roy in de vorige legislatuur – nog niet is afgesloten. Sergooris zei er wel meteen bij dat, zodra het gerechtelijk onderzoek afgerond is, hij ontslag zal nemen als burgemeester om plaats te maken voor Fonck.

Met Alberic Sergooris kiest de nieuwe coalitie dus voor compromisfiguur ‘die boven elke verdenking staat’. Sergooris werd pas in 2012 voor het eerst verkozen en wordt dus ook nergens genoemd in de oude dossiers die de nieuwbakken – en toenmalige – schepenen van SP.A en CD&V momenteel nog achtervolgen.

OCMW-voorzitter in de nieuwe coalitie wordt Lieven Vernaillen (SP.A), maar die aanstelling gebeurt volgens een aparte procedure. Zodra die procedure rond is, wordt Vernaillen van rechtswege toegevoegd aan het college als zesde schepen.

Nieuw gemeentebestuur denderleeuw 06b
Tijdens de persconferentie werd het woord gevoerd door Clem De Bolle (Open), Jan De Nul (CD&V), Alberic Sergooris (CD&V), Jo Fonck (SP.A) en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens.

Donker hoofdstuk

Volgens Fonck is gestreefd naar een ruimere meerderheid, maar “een grotere samenwerking bleek vandaag niet mogelijk”. “Liever gaan we in zee met een kleine meerderheid vol vertrouwen, dan met een grotere meerderheid vol wantrouwen.”

“We willen het donkere hoofdstuk nu snel en volledig afsluiten”, zei Jo Fonck. “Dit nieuw bestuur brengt een nieuw en positief verhaal voor Denderleeuw. De periode van stilstand en onbestuurbaarheid is voor ons hiermee voorbij. We maken er geen woorden meer aan vuil.”

Toch was dat net wat Alberic Sergooris wel deed in zijn eerste woorden: “Vanuit mijn ervaring de afgelopen maanden, als nieuweling in de politiek, heb ik gezien hoe desastreus politiek kan zijn, hoe snel vertrouwen zoek kan raken, hoe macht het slechte in de mensen kan boven halen. Met de collega’s hier aan tafel heb ik deze negatieve gevoelens niet, integendeel.”

Klachtencultuur

Fonck wil ook af van de klachtencultuur, maar bevestigt wel dat hij sowieso klacht zal indienen tegen Koen D’Haenens (N-VA), van zodra het gerechtelijk dossier rond de site Van Roy afgesloten is. “De imagoschade en de emotionele schade aan mij, mijn gezin en de andere collegeleden is zo ernstig, dat ik dit onmogelijk zo kan laten”, aldus Fonck.

Jan De Nul erkende dat, na de pijnlijke breuk tussen SP.A en CD&V drie jaar geleden, er eerst heel veel moest worden gepraat om het vertrouwen in elkaar weer te herstellen. “We hebben met open vizier alle leuke en moeilijke momenten besproken. We leerden veel uit de wederzijds ridderlijk toegegeven fouten”, zei De Nul.

De nieuwe meerderheid is alvast niet van plan om het beleid om te gooien of beslissingen terug te draaien. De bestaande BBC – de beleids- en beheerscyclus die in 2013 werd goedgekeurd – wordt verder uitgevoerd, zij het hier en daar met eigen accenten.