Davy Scherlippens (N-VA) verlaat gemeenteraad Denderleeuw

Davy Scherlippens, fractieleider van N-VA in de gemeenteraad van Denderleeuw, heeft deze week zijn ontslag ingediend als raadslid. Reden is dat hij verhuist naar buurgemeente Liedekerke.

Katia Sonck uit Welle zal volgende maand als zijn opvolgster de eed afleggen. Lutgart Waegeman neemt de rol als N-VA-fractieleider over.

‘Als kersvers jonge verkozene was het niet altijd even gemakkelijk om aan politiek te doen in deze woelige periode voor onze gemeente’, aldus Scherlippens.

‘De partijen CD&V en SP.A/OPEN, die de onbestuurbaarheid hebben geforceerd, dragen volgens mij alleszins een zware verantwoordelijkheid naar de bevolking toe. Ik hoop dat ze snel een nieuwe meerderheid kunnen vormen in het belang van onze inwoners.  Dit kan volgens mij enkel maar slagen indien nieuwe mensen naar voren worden geschoven die geen verleden van ruzie of twisten met zich meedragen.’

‘Ik ben alleszins tevreden dat N-VA Denderleeuw constructieve oppositie zal voeren en mee steun zal verlenen aan positieve projecten en initiatieven die beantwoorden aan het programma waarmee we naar de Denderleeuwenaar trokken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.’

Scherlippens wil zich in zijn nieuwe thuisgemeente Liedekerke ten dienste stellen van de lokale N-VA; ‘Ik zal me er met hetzelfde enthousiasme en engagement inzetten.’

Vervelen zal Scherlippens zeker niet, want sinds vorig jaar is hij aan de slag als raadgever bij federaal minister voor Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA).