Denderleeuw opnieuw onbestuurbaar verklaard, breuk dreigt binnen N-VA

Er lijkt voor het eerst in maanden een sprankeltje hoop te rijzen dat de onhoudbare politieke situatie in Denderleeuw wellicht nog deze zomer kan gedeblokkeerd worden.

De gemeenteraad van Denderleeuw heeft vanavond, zoals verwacht kon worden, opnieuw de onbestuurbaarheid van de gemeente vastgesteld.

Dé verrassing van de avond was echter dat de N-VA – bij monde van Pierre Boschmans – aankondigde dat ze ‘geen vertragende manoeuvres’ (meer) zal uitvoeren ‘waardoor de weg open ligt voor de vorming van een nieuwe coalitie’.

Fractieleider Jürgen Ruysseveldt (SP.A-Open) stelde dat het intrekken van het oude besluit (van 3 november 2014) over de onbestuurbaarheid en het opnieuw vaststellen van de onbestuurbaarheid, bedoeld is ‘om uit de wurggreep te komen’ waarin Denderleeuw sinds maanden verzeild raakte.

De lopende procedure bij de Raad van State is nu immers zonder voorwerp. Ruysseveldt riep burgemeester Jan De Dier (N-VA) op om niet opnieuw naar de Raad van State te stappen.

Of er effectief geen ‘vertragend manoeuvre’ – een nieuw beroep bij de Raad van State dus – meer komt, zoals N-VA aankondigde, is evenwel nog niet 100 procent zeker. Binnen de N-VA-fractie van Denderleeuw zitten de (vier) gemeenteraadsleden duidelijk niet meer op dezelfde lijn als de (drie) leden van het schepencollege, al wordt dat niet met zoveel woorden toegegeven. Geert Van Cauter liet alvast in eigen naam optekenen dat, wat hem betreft, ‘het beter is de stekker uit te trekken’.

De kans bestaat dus nog steeds dat burgemeester Jan De Dier of schepenen Koen D’Haenens en Erna Scheerlinck toch in persoonlijke naam naar de Raad van State stappen. Al hebben ze daarvoor nog wel even tijd, want in de verdere procedure van de onbestuurbaarheid zijn nu eerst de Oost-Vlaamse gouverneur en nadien de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur aan zet.

‘Een stap naar de Raad van State zou dan wel in strijd zijn met het officiële N-VA-standpunt of voor de goede verstaander: wie toch in eigen naam naar de Raad van State stapt, zet meteen zichzelf buiten de partij’, viel nog in de wandelgangen op te tekenen. Of dat betekent dat de N-VA-fractie afstevent op een breuk, zal de toekomst uitwijzen. Ook het standpunt van de – wegens ziekte afwezige – schepen Geert Van Schelvergem (Plus) kan cruciaal zijn.

Groen licht voor gemeentescholen

Tijdens het tweede luik van de gemeenteraad toonden SP.A-Open, CD&V en raadslid Marleen Buydens zich alvast wat inschikkelijker door zich op een hele reeks punten te onthouden.

Daardoor konden onder meer de sloop van een hoeve (voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Iddergem), de aankoop van leerboeken en didactisch materiaal, de warme schoolmaaltijden en de drank voor de scholen en de buitenschoolse opvang worden goedgekeurd. De schooldirectie en de oudercomités hadden daarover eerder al openlijk noodkreten geslagen.

Ook de aankoop van twee klascontainers voor de basisscholen van Welle en Iddergem kan worden uitgevoerd, net als de aankoop van een perceel grond in de Hertstraat, eveneens in functie van de schooluitbreiding. Zelfs de werkingssubsidie van de Raad Lokale Economie raakte goedgekeurd.

Minder prettig voor Denderleeuw is dat de jaarrekening van 2014 niét raakte goedgekeurd. Daardoor riskeert de gemeente liefst 240.000 euro Vlaamse subsidies voor jeugd, sport en cultuur te mislopen.