Denderleeuw ruziet over aanstellen advocaat tegen N-VA

De gemeenteraad van Denderleeuw verliep maandagavond alweer in een erg onderkoelde sfeer.

Het ging om de tweede oproep voor de gemeenteraad van januari, zodat – met uitzondering van de verontschuldigde Danny Bourgeois (VB) – alle raadsleden aanwezig waren.

De agenda werd in sneltreinvaart afgewerkt, al werd het gros van de punten wel opnieuw weggestemd door de fracties SP.A-Open, CD&V en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens. Daarbij ook het nieuwe reglement voor de baby- en peuteropvang dat op 1 april zou moeten ingaan.

Slechts drie punten werden met een algemeenheid van stemmen goedgekeurd: de gunning van het groenonderhoud in de woonwijken en het Huissegempark, de organisatie van de kleuterbewegingskampen en het Aquafin-project voor de sanering van Waterlede en de heraanleg van de Lindestraat.

Opmerkelijk was alvast dat de ontwikkeling van een reeks educatieve filmpjes voor de vijf basisscholen van Denderleeuw eveneens werd verworpen door – wat de nieuwe coalitie lijkt te worden – SP.A-Open-CD&V-Buydens.

Raadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) hekelde de hypocrisie van CD&V en SP.A-Open: ‘In september riepen jullie een extra gemeenteraad samen omwille van hoogdringendheid, wat gemeente veel geld heeft gekost, en nu stemmen jullie tegen. Dat is de gemeente oplichten.’

Koen D’Haenens (N-VA) trad de redenering bij en nam meermaals de term ‘schizofrene totentrekkerij’ in de mond.

Bij de vaststelling van het gemeentelijke budget 2015 kreeg schepen van Financiën Sofie Renders (CD&V) het volle pond van Slagmulder toen ze op zijn vraag weigerde om toelichting te geven bij dat budget.

Als reden gaf ze aan dat ze niet aanwezig was op schepencollege toen het gestemd werd. ‘Het is je bevoegdheid en je wordt hier royaal voor betaald. Als je dit niet wil moet je consequent zijn en je ontslag als schepen indienen’, aldus Slagmulder.

Advocaat

Het echte venijn zat dit keer in de staart. Raadslid Jurgen Ruysseveldt (SP.A-Open) had bij hoogdringendheid een punt aan de agenda laten toevoegen om voor de gemeente een raadsman aan te stellen ‘met het oog op de behandeling van de lopende procedure van structurele onbestuurbaarheid , conform art. 47bis van het gemeentedecreet’.

In de praktijk moet die advocaat de gemeente vertegenwoordigen zodra de N-VA naar de Raad van State stapt. N-VA, dat met een procedure bij de Raad van State nog wacht tot de voordrachtsakte voor een nieuw schepencollege wordt neergelegd, vindt het ongepast om de gemeente hiervoor te laten opdraaien.

‘Wij betalen uit onze eigen zak duizenden euro’s om onze rechten te verdedigen en jullie laten hiervoor de gemeenschap opdraaien’, richtte Koen D’Haenens zich tot SP.A-Open.

‘Ideaal zou zijn dat er geen procedure wordt gevoerd bij de Raad van State, dan heeft de gemeente ook geen advocaat nodig’, antwoordde raadslid Jo Fonck (SP.A-Open).

De aanstelling werd goedgekeurd door SP.A-Open, CD&V en Marleen Buydens. N-VA onthield zich bij de stemming, Vlaams Belang stemde tegen.

Nieuwsbrief

Je zou ook interesse kunnen hebben in...