'OCMW-personeel Denderleeuw zit op zijn tandvlees'

De gemeenteraad van Denderleeuw kon donderdag opnieuw niet plaatsvinden omdat de fracties SP.A-Open, CD&V en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens afwezig bleven.

Het ging om een eerste oproep en dan kan de gemeenteraad pas geldig vergaderen als er een meerderheid aanwezig is.

Burgemeester Jan De Dier (N-VA) las een mededeling voor waarin hij nogmaals de afwezigheid van de CD&V betreurde.

‘De onwil van deze mandatarissen om hun bestuursverantwoordelijkheid te nemen treft grote delen van onze Denderleeuwse bevolking’, aldus De Dier.

‘Vroeg of laat zal hiervoor de politieke rekening gepresenteerd worden.’

De Dier wijst er op dat de organisatie van zes kleuterbewegingskampen voor de komende grote vakantie in gevaar komt omdat de lastvoorwaarden en gunningswijze niet kunnen goedgekeurd worden.

Ook de brandweer, politie, OCMW- en gemeentepersoneel, de bebloeming, het groenonderhoud, de organisatie van de kunstroute, de seniorenreis en de asfaltering van straten dreigen door de onbestuurbaarheid in de problemen te komen.

Volgens OCMW-voorzitter Koen D’Haenens (N-VA, foto) begint de personeelssituatie bij het OCMW erg precair te worden. Een personeelslid dat langdurig ziek is kan al maanden niet worden vervangen, evenmin als een ander personeelslid dat in de komende weken met zwangerschapsverlof gaat.

‘Die dame behandelt enkele zeer zware dossiers en als die ook nog eens moeten herverdeeld worden onder de mensen die nu al zwaar worden overbevraagd, dan gaan er wellicht nog meer mensen afhaken door ziekte’, aldus D’Haenens.

‘Ook bij de maatschappelijke assistentes zijn er meerdere vrouwen die binnenkort met zwangerschapsverlof gaan. Ze hebben samen een brief gestuurd waarin ze – volledig terecht, overigens – hun beklag maken en oproepen om oplossing te vinden.’

‘Ik betreur ook dat die tijdelijke vervangingen nog steeds via politieke weg moeten gebeuren. De secretaris zou in dergelijke speciale gevallen zelf moeten kunnen beslissen over vervangingen. Denderleeuw heeft een heel specifieke groep hulpbehoevenden. Die mensen dreigen echt in de kou te komen.’