Gemeenteraad Denderleeuw opnieuw maat voor niets

De gemeenteraad van Denderleeuw was donderdag, zoals enigszins kon worden verwacht, opnieuw een maat voor niets.

Omdat de fracties SP.A-Open en CD&V voltallig afwezig bleven en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens zich – met gevoel voor politieke strategie – vooraf had verontschuldigd, was de raad niet in aantal om geldig te vergaderen.

Voorzitter Geert Van Cauter (N-VA) wachtte nog het verplichte academische kwartiertje alvorens officieel vast te stellen dat de raad niet in aantal was.

VB-raadslid Kristof Slagmulder riep de aanwezige schepenen op ‘om zich niet meer te laten vernederen door hun coalitiepartner en de bevoegdheden van de CD&V-schepenen af te nemen om een krachtig signaal te geven’.

‘Tenslotte worden ze betaald met belastinggeld maar nemen ze hun verantwoordelijkheid niet op’, aldus Slagmulder.

N-VA-fractieleider Davy Scherlippens liet weten de suggestie van het VB in overweging te zullen nemen.

Politiek gezien is het afnemen van de bevoegdheden overigens niet meer dan symbolisch, want ook zonder bevoegdheden blijven de CD&V-schepenen wettelijk gezien in functie en blijven ze dus ook doorbetaald.

‘Het is aberrant dat de CD&V-schepenen op alle vergaderingen afwezig blijven, terwijl ze nog steeds worden betaald als schepen’, verklaarde Scherlippens.

‘Op de agenda van deze gemeenteraad stond trouwens geen enkel politiek punt en toch blijven ze weer weg. Dat is respectloos tegenover de politiezone waar 400.000 euro werd bespaard, tegenover de gemeenteschool van Iddergem die een subsidie van 560.000 euro dreigt te mislopen en tegenover de brandweer omdat de brandweerzone blijft aanmodderen. En dat enkel omdat CD&V haar toneeltje blijft opvoeren om een coalitiewissel te kunnen doorvoeren.’

Ook schepen Erna Scheerlinck (N-VA) nam het woord: ‘Ik ben ronduit beschaamd voor wat we hier in Denderleeuw de laatste weken moeten meemaken. Ik zit 25 jaar in de gemeenteraad, waarvan 23 jaar in de oppositie. Wat CD&V nu doet raakt kant noch wal. Het is onbegrijpelijk om het beleid zo te laten aanmodderen en getuigt van weinig respect tegenover de gemeenteraad en de inwoners van Denderleeuw.’

Gouverneur start raadplegingen

Intussen heeft het schepencollege (N-VA en Plus) zich officieel aangesloten bij het verzoek van de N-VA-fractie aan de gouverneur om het besluit van 3 november over de onbestuurbaarheid te schorsen.

In de rand werd nog vernomen dat de Oost-Vlaamse gouverneur Briers vandaag is begonnen met zijn raadplegingen in de Denderleeuwse crisis.

De CD&V werd vermoedelijk vandaag al ontvangen op het kabinet van Briers, al is dat niet bevestigd. De N-VA en Open-VLD-Plus worden vrijdag in Gent bij de gouverneur verwacht.