Invoering zone 30 in kerngebied Asse centrum

In Asse-centrum geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Met de invoering van deze snelheidszone wil het bestuur de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum verhogen.

Het bestuur besliste in zitting van 5 juni om een zone 30 in te voeren in het centrum van Asse. Het creëren van deze zone in het kerngebied van Asse, waarbij de maximumsnelheid eenduidig wordt gemaakt en wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur, is een stap die rechtstreekse impact heeft op verschillende aspecten van mobiliteit in de richting van duurzame mobiliteit en een verbeterde leefomgeving voor bewoners. Deze maatregel heeft aanzienlijke voordelen voor zowel het milieu als de lokale gemeenschap: verhoogde verkeersveiligheid, verminderde negatieve milieu-impact en een betere levenskwaliteit voor bewoners. Het is een maatregel die bijdraagt aan de ontwikkeling van een verkeersveilig en vlotter centrum en de verschuiving naar duurzamere mobiliteitspatronen ondersteunt.

Poorteffecten om snelheidszone aan te duiden

Deze snelheidszone wordt gemarkeerd aan de hand van poorteffecten. Het poorteffect geeft op een visuele wijze aan dat men een gebied met een snelheidslimiet van 30 km/u binnenrijdt. In dit scenario wordt gebruikgemaakt van kleurrijke markeringen en diverse verkeerselementen, die gezamenlijk zorgen dat bestuurders van gemotoriseerde voertuigen zowel fysiek als visueel hun snelheid verlagen.

Deze poorten komen op 4 locaties:

  • Putberg, ter hoogte van de versmalling aan het recyclagepark;
  • Kruiskouter tussen huisnummer 24 en 25 (tussen N9 en spooroverweg);
  • Petrus Ascanusstraat net voorbij huisnummer 161 richting Vrijthout;
  • Prieelstraat na kruispunt met Tienbergen richting Mollemseweg.

Zone 30 km/u op de N9 en N285 in Asse-centrum

Komende van Ternat geldt in Nieuwstraat net voor Witteramsdal een vaste zone 30 richting kruispunt met Kalkoven en Steenweg. Ook voor Kalkoven geldt ?net voor het kruispunt met Prieelstraat tot aan Steenweg 4 (Succes Men) een vaste zone 30.

Op de N9 tussen Huinegem en het Belvedèresteegje geldt een variabele zone 30, afgestemd op de schooltoegangen van kleuterschool ’t Pleintje en Sint-Martinusscholen campus Belvedère.

Waar geen 30 km/u geldt, is max. 50 km/u de toegelaten snelheid.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk