Protest tegen plannen op Hopmarkt sterft stille dood, al wil een buurtbewoner zich niet laten kennen

Voor buurtbewoner Michel is het opvallend hoe geruisloos de aanvraag tot verkavelingsvergunning van het Hopmarktproject in Asse verlopen is. “Achttien bezwaren werden zomaar onder de mat geveegd, terwijl dit toch een megaproject is.”

Er is een tijd geweest dat elke stap in het omstreden Hopmarktproject in Asse juridisch werd aangevochten en dat buurtbewoners en actiecomités op hun achterste poten stonden. Dat lijkt nu niet langer het geval te zijn, stelt buurtbewoner Michel Lauwens vast. Onlangs keurde de gemeenteraad de wegenis voor het project goed zodat de verkavelingsvergunning afgeleverd kan worden.

“Er werden hiertegen achttien bezwaren ingediend door buurtbewoners, maar die werden blijkbaar allemaal verworpen”, stelt hij vast. “Dit is nochtans een megaproject in het centrum met gebouwen tot vijf bouwlagen waardoor de open ruimte op de Hopmarkt helemaal wegvalt. Voor de bouw van ons appartement waren er nog restricties maar voor de Hopmarkt kent de gemeente uitzonderingen toe waardoor wij in onze tuin tegen een muur van vijf verdiepingen hoog gaan moeten kijken”, zucht hij.

Nochtans werd het Hopmarktproject de laatste jaren al flink afgeslankt. In de huidige versie is er sprake van iets minder dan honderd wooneenheden, flink wat winkelruimte en voldoende open ruimte voor de wekelijkse markt, aangevuld met de nodige groenzones. Ondergronds komen driehonderd parkeerplaatsen voor de bewoners, bezoekers van het OLV ziekenhuis en publieke plaatsen.

“De verkavelingsvergunning is er, nu moet de NV Hopmarkt de detailplannen opstellen. Dan moet de omgevingsvergunning nog aangevraagd worden waardoor er in principe voor 2025 geen grote werken zullen aanvangen”, denkt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verbiest (N-VA). Nog volgens de schepen werden de bezwaren, die vooral over zicht- en privacyverlies gingen, bestudeerd maar was de argumentatie niet overtuigend genoeg. 

Buurtbewoner Michel snapt niet dat iedereen alles zomaar laat passeren. “Ik zeg ook niet dat er niets gebouwd mag worden, maar nu is er een te grote radiostilte. Het is in deze fase dat we bezwaar moeten indienen, anders is het te laat. Dit project blijft veel te groot voor een dorp als Asse.”

Tijdens de bespreking van het punt over de wegenis op de gemeenteraad kwam er alvast ook bezwaar uit de oppositie. Zo stemde Anders tegen en onthielden Groen en ZellikRelegem-Volk zich. “Dit dossier sleept al lang mee. Er moet iets gebeuren op de Hopmarkt maar dit kunnen we niet goedkeuren. Het is nu al minder slecht dan vroeger, maar er zijn nog steeds vragen”, verwoordde Erik Beunckens (ZellikRelegem-Volk) het standpunt van de oppositie.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk