Twee collega’s ontwikkelen nieuwe lesmethode voor kleuters

Een nieuwe lesmethode gericht op kleuters uit de tweede en derde kleuterklas moet hen helpen bij de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Ontwikkelaars Karolien en Isabelle uit Asse gaan nu op zoek naar sponsors om de lespakketten te verdelen.

Isabelle Ringoot (37) en Karolien Raeymaekers (37) zijn niet alleen schoolvriendinnen, als respectievelijk kinesiste voor jonge kinderen en kinderpsychologe staan ze ook met hun twee voeten in het werkveld. Daar stellen ze vast dat heel wat mensen botsen tegen een wachtlijst. Ook voor kinderen is het soms twee jaar wachten op de juiste individuele begeleiding. Zeker kinderpsychologe Karolien Raeymaekers ziet in haar praktijk hoe bij kinderen, ouders maar ook leerkrachten steevast dezelfde vragen terugkeren.

“Kleuterleerkrachten vragen naar handvaten om om te gaan met emoties bij kinderen. Dagelijks zijn ze in de klas bezig om brandjes te blussen en een echte methode bestaat hier nog niet voor. Ook in hun opleiding kwam dit vaak onvoldoende aan bod”, zegt Karolien. En zo ontstond tien jaar geleden het idee om een compleet nieuwe lesmethode te ontwikkelen. Die kreeg de afgelopen jaren dankzij de praktijkervaring van Karolien en Isabelle vorm en mondt nu uit in het project ‘Op Kindermaat’.

“Onze lesmethode, Junglemaatjes, is een meteen inzetbare methode met pasklaar lesmateriaal en opleiding voor de leerkracht. Zij kunnen aan de slag met meer dan honderd lesfiches met aantrekkelijk lesmateriaal zoals prentenverhalen. Alles is opgedeeld in zes sociaal-emotionele thema’s als groepsvorming, emoties en zelfbeeld en zelfvertrouwen. Met de vijf Junglemaatjes kunnen kleuters zich makkelijk identificeren. Want elk van hen, zoals de olifant of leeuw, heeft een uniek karakter.”

Karolien en Isabelle willen met deze nieuwe lesmethode preventief werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de oudste kleuters waarbij het welbevinden van de kleuter centraal staat. “In plaats van te wachten op een psycholoog moeten we de kinderen een stevige basis geven. Door in te zetten op deze sociale vaardigheden van jongs af, zetten we in op een weerbare toekomstige generatie. Deze nieuwe lesmethode gaat veel breder dan wat er nu al bestaat en past ook altijd in de lessen op school. Door er vaak naar terug te grijpen, moet het een automatisme worden voor kleuters en leerkrachten.”

Leerkrachten zullen zonder veel extra werk aan de slag kunnen gaan met de nieuwe lesmethode. Naast een lespakket met de vele fiches en ander materiaal voor in de klas zijn er ook nog boekentasbriefjes waarmee de ouders thuis verder aan de slag kunnen. En op een online platform met webinars krijgen de kleuterleiders extra informatie.

“We hebben onze nieuwe lesmethode vorig jaar voor het eerst voorgesteld tijdens een onderwijsbeurs. Een tiental scholen is er nu al mee aan de slag gegaan en de feedback die we krijgen is positief. Nu willen we het project verspreiden in andere kleuterscholen in Vlaanderen maar we beseffen dat door de huidige crisis niet elke school budget heeft voor ons lespakket. Daarom doen we een oproep naar lokale ondernemers om de school in hun buurt te sponsoren zodat zij het lespakket kunnen aankopen. Daarmee kan een school voor jaren verder. Onze volgende stap zal zijn om onze lesmethode te integreren in de opleiding van leerkrachten. Ook hiervoor lopen de eerste gesprekken al.” 

Meer informatie is te vinden op de website www.opkindermaat.be.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk