Kinderen uit het zesde studiejaar krijgen reanimatieles

De zesdejaars van VLS De Kleine Wereld uit Asse kregen afgelopen donderdag een reanimatiecursus van twee EHBO-leerkrachten. Zij volgden zelf eerder een reanimatiecursus zodat ze de kennis kunnen overbrengen op de kinderen.

“Ha, ha, ha, staying alive, staying alive.” Dankzij TikTok-filmpjes weten kinderen nu ook dat het liedje van de Bee Gees het ideale ritme is om hartmassage toe te passen. Maar de kinderen uit het zesde leerjaar van de vrije lagere school De Kleine Wereld zijn sinds donderdag ook in staat om zelfstandig een reanimatie aan te vatten. Die kennis kregen ze niet van een spoedarts of een lesgever van het Rode Kruis maar wel van juf Eva en juf Griet, de twee EHBO-juffen van de school.

“De gemeente heeft specifiek voor leerkrachten een opleiding georganiseerd waarbij de basis van reanimatie wordt aangeleerd en het gebruik van een automatische externe defibrillator. Voor mij was deze voormiddag eigenlijk een opfrissing, want ik volg al meer dan tien jaar jaarlijks een opfriscursus”, zegt juf Eva. Het doel is nu dat de leerkrachten die deze cursus volgden, op hun eigen school de leerlingen leren reanimeren.

De zesdejaars kregen zo donderdagnamiddag hun eerste reanimatiecursus van juf Eva en juf Griet. “We zijn gestart met een rollenspel waarbij er een kind flauwvalt en geen ademhaling meer heeft. Samen overlopen we alle stappen die de kinderen in zo’n geval moeten doen. Dat gaat van de ademhaling controleren, de hulpdiensten bellen via noodnummer 112 en hen alle relevante informatie doorgeven tot leren hoe ze moeten reanimeren”, aldus juf Eva.

Nadien gingen de kinderen zelf aan de slag. De gemeente had voor iedereen een oefenpop voorzien waarop de kinderen de juiste techniek van hartmassage en beademing konden leren. En het enthousiasme voor de reanimatiecursus was groot. “Het was een hele leuke les, nu weten we perfect wat we moeten doen in zo’n situatie”, zeggen Tigran en Emma.

De techniek vonden ze eerst nog wel moeilijk en na dertig keer ‘pompen’ brak het zweet hen al uit. “Maar het kan iemands leven redden. Ik heb nu geen schrik meer om het echt toe te passen. Ik ga het zelfs aan mijn vrienden vertellen zodat zij ook een cursus gaan volgen”, zeggen de klasgenootjes. “Hopelijk moeten ze het nooit toepassen in de praktijk maar nu hebben ze toch de eerste ervaring met reanimeren”, besluiten de lesgeefsters.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk