Definitief ontwerp Rondweg bijna klaar

Tijdens een groots opgezette infomarkt in het CC Asse konden Assenaren kennismaken met de laatste stand van zaken in het voorontwerp van de Rondweg. In 2023 moet het definitieve ontwerp klaar zijn.

De gemeente Asse stelde tijdens de info- en dialoogmarkt haar reeds gekende mobiliteitsplannen voor het centrum van de gemeente voor, maar de grootste aandacht van de bezoekers ging toch naar de infopanelen over de Rondweg. In 2019 werd er al eens een infomarkt georganiseerd en sindsdien werd er verder gewerkt aan het definitieve ontwerp. Dat moet in 2023 klaar zijn en dus kregen bezoekers gisteren een laatste kans om suggesties en verbeteringen aan te brengen.

“De grote lijnen van de Rondweg liggen al even vast maar sinds 2019 werden ook de grote kruispunten, (fiets)tunnels en andere bijzonderheden gedetailleerder uitgewerkt. Voor we naar het definitieve ontwerp en de projectnota gaan, willen we met de inwoners in dialoog gaan. Ons doel vandaag is om te luisteren en te noteren zodat nadien nog kleine aanpassingen aan het ontwerp doorgevoerd kunnen worden”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In het voorontwerp zien we hoe de huidige rotonde aan Huinegem vervangen wordt door een lichtengestuurd kruispunt. “Daar wordt ook de toegang naar Waarbeek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en vervangen door een nieuwe weg achter het woon-zorgcentrum. Verderop krijgt het dubbelrichtingfietspad een aantakking op een nog te realiseren deel van de fietssnelweg en duikt de Rondweg er onder de spoorweg”, licht De Coster toe.

Lees verder onder de foto.

Het toekomstige kruispunt van de Rondweg met Kalkoven. Links rijdt je richting Wijndruif, rechts naar centrum Asse. Boven is de Rondweg richting Huinegem te zien. — © Tractebel/AWV

De Rondweg zal Kalkoven eveneens kruisen via een groot lichtengestuurd kruispunt. Dat heeft gevolgen voor enkele omliggende straten. “De Prieelstraat en Koensborre krijgen een knip voor doorgaand autoverkeer. In de plaats komt een tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Rondweg.”

Voetgangers en fietsers zullen aan de Broekeweg via een brug met uitkijkpunt over de Rondweg de achterliggende Broekebeekvallei kunnen bereiken. Ter hoogte van de Terlindeweg zal de Rondweg aantakken op de Edingsesteenweg, ook via een kruispunt met verkeerslichten. 

Zo zal de aantakking van de Rondweg op de Edingsesteenweg eruit zien. — © Tractebel/AWV

“In het definitieve ontwerp zullen we rekening houden met opmerkingen die we vandaag ontvangen. Zo kunnen er nog extra trage wegen aangelegd worden en onderzoeken we extra geluidsmaatregelen. We hechten veel aandacht aan flankerende maatregelen zodat de Rondweg het landschap niet te veel verstoord.”

Nu de plannen steeds concreter worden, wordt het ook voor eigenaars langs het tracé duidelijker of ze onteigend zullen worden. “De groep met eigenaars die in onzekerheid leven, wordt steeds kleiner. Ondertussen werd al een dertigtal percelen, voornamelijk woningen, in onderling overleg aangekocht. Voor een 120-tal percelen wordt nog naar een oplossing gezocht. Sowieso is de eerste spadesteek nog niet voor meteen. Het definitieve ontwerp verwachten we in 2023, nadien wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en volgt een openbaar onderzoek. Dan is het wachten op budget uit Vlaanderen voor de werken effectief kunnen starten”, vat Anton De Coster de toekomstige planning samen.

Wie niet aanwezig kon zijn op de infomarkt en ook eens de ambitieuze plannen wil inkijken en eventueel enkele suggesties wil doen, kan dat via deze interactieve kaart.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk