Afbraakwerken basisschool Krokegem van start

De gemeente Asse is gestart met de sloop van de oude schoolgebouwen in Krokegem. .Het gemeentebestuur bouwt een nieuwe basisschool in Krokegem. Momenteel is de gemeentelijke basisschool De Schatkist/De Springplank een school met twee vestigingsplaatsen: ‘De Schatkist’ in het centrum van Asse en ‘De Springplank’ in Krokegem.

De gebouwen van de school in het centrum zijn in zeer slechte staat. In Krokegem bouwen we tegen 1 september 2023 een nieuwe moderne school met extra capaciteit.

In Krokegem is ruimte voor een moderne school met veel groen, licht, lucht en extra leerlingen.
Het nieuwe schoolgebouw vormt er samen met de lokale jeugdbeweging KKOS, de parochiezaal, een parking en de dorpskerk een zone waar de buurt elkaar kan ontmoeten.

Onlinetoelichting bij de plannen

Op donderdag 22 april 2021 vond een online toelichting plaats voor alle geïnteresseerden. Hier werden de plannen van de nieuwe school toegelicht. Voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw is recent de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Voor de aanleg van de groene speelruimte en de parking wordt een masterplan opgemaakt, op basis van de input die we ontvingen tijdens het online participatiemoment.

Nieuwe school

In de nieuwbouw is er plaats voor 2 kleuterklassen, 6 kleuterklassen en 8 klassen voor de lagere school. Goed voor 200 kleuters en 300 lagereschoolkinderen. Op het gelijkvloers komt een polyvalente ruimte die de school kan gebruiken als refter en die verenigingen na de uren kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld repetities.

Kleuterdorp

De eerste verdieping is volledig ingericht als kleuterdorp. Zes ruime klassen omringen een grote open binnenspeelplaats die doorloopt in een buitenspeelplaats op de verdieping. De buitenspeelplaats is toegankelijk via een ruime trap die ook dienstdoet als tribune of avonturenparcours.

Lagere school met leerstraat

Op de tweede verdieping komen de klassen voor de leerlingen van de lagere school. De klassen zijn ruim en baden in het licht. De lessen vinden niet enkel plaats in één van de zes klaslokalen, maar ook in de leerstraat. Dat is een brede centrale gang waar de kinderen spelen, in groep samenwerken, lezen of op een rustige plek zelfstandig werken. Deze indeling zorgt voor enorm veel mogelijkheden!

Binnenspeelplaats

De speelplaats doet in het weekend dienst voor jeugdbeweging KKOS. Zo kunnen we de infrastructuur optimaal gebruiken en delen met partners.

Speelplein: ook open na de bel!

Het openbare speelplein dat grenst aan de school integreren we in het nieuwbouwproject. Overdag maakt de school hier gebruik van, na de schooltijd en in het weekend kan iedereen langskomen. We luisterden goed naar de ideeën die leefden bij de leerlingen en inwoners van Krokegem. Een speelweide, petanquebaan of speelheuvel staan op de wenslijst.

Veilige, groene schoolomgeving

Ook Koning Fiets krijgt de nodige aandacht. Er komt een nieuwe fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. Daarnaast is er een afgesloten en overdekte fietsenstalling voor het personeel en de fietsen die eigendom zijn van de school.

Om de veiligheid van de kinderen te garanderen en om de omgeving van de school zo groen mogelijk te maken, blijven wagens aan de rand van de site. Ook de zone voor de parochiezaal wordt verkeersluw. De parking breiden we uit: er zal plaats zijn voor 55 gewone, 4 elektrische en 4 mindervalide parkeerplaatsen. De school krijgt ook haar eigen bushalte.

Start & planning werken

  • Kostprijs: 7.300.00 euro
  • Start werken: april 2022
  • Verhuis en opening school: september 2023
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk