Werken Nieuwstraat en Steenweg verlengd tot en met 17 december

De nutswerken op Steenweg en Nieuwstraat waren vergund t.e.m. 10 december, onder voorbehoud van een goede voortgang van de werken en de weersomstandigheden. Gezien de moeilijkheden bij de werken heeft Fluvius een verlenging aangevraagd t.e.m. 17 december.

Verouderde leidingen

Het voetpad op de Steenweg ligt vol met verouderde leidingen van nutsmaatschappijen. De poreuze staat van de water- en gasleidingen was de oorzaak van heel wat lekken en herstellingen. Naar de Nieuwstraat toe versmalt het voetpad waardoor de werkruimte nog krapper wordt en nog steeds vol ligt met oude bestaande leidingen. De bestaande elektriciteits- en internetkabels liggen onder het beton net onder de stoep waardoor er extra voorzichtig dient gewerkt te worden.

Over heel dit traject werd de oude gasleiding afgekoppeld en heeft de aannemer de oude Proximusleidingen uitgebroken om ruimte te creëren. De bestaande elektriciteits- en internetkabels werden opgebonden om dieper te kunnen graven, maar de aannemer botste op ondergrondse muren. Deze muren dienden te worden uitgebroken waardoor extra oponthoud ontstond. Ook hier traden waterlekken op die onmiddellijk werden hersteld. 

Timing van de werken

  • fase 1 loopt nog tot 7 december 2021
  • fase 2: van 8 t.e.m. 14 december 2021
  • fase 3: van 15 t.e.m. 17 december 2021

Zie ook plan in bijlage voor de details van de werken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk