Verdere sloop van gebouwen Stillemanssite in Zellik worden versneld doorgevoerd. Krakers worden met juridische procedure uitgezet.

Matexi is volop bezig met de voorbereidende werken voor het woonontwikkelingsproject op de voormalige Stillemanssite in Zellik. In mei sloopte Matexi al vijf panden op de Brusselsesteenweg, werden nutsvoorzieningen afgekoppeld en uitgebrokenen werd de site hermetisch afgesloten om de veiligheid op en rondom de site te verbeteren.

Vandaag stellen we vast dat deze acties niet het gewenste effect hebben. Zo blijft de aanwezigheid van krakers op de site problematisch en gebeurden er de voorbije maanden opnieuw meerdere incidenten. Om deze problemen aan te pakken en de omgeving veilig te houden, heeft Matexi in samenspraak met de gemeente Asse besloten om de sloopt zo spoedig mogelijk verder te zetten. 

Volgende sloopwerken na uitzetting krakers

Vooraleer een volgende sloopfase kan worden aangevat, moet er de komende weken een juridische procedure bij de vrederechter opgestart worden om de krakers uit de vervallen panden te laten zetten. Tegelijkertijd zal de sloopaannemer ook in kaart brengen waar er op de site asbest aanwezig is, hiervan een verslag maken en dit melden aan de bevoegde instanties zodat het asbestop een veilige en correcte manier kan worden verwijderd.

Zodra alle noodzakelijke voorbereidingen in orde zijn, start de aannemer met de afbraak van enkele panden in de Jan Tieboutstraat (zie het kaartje hieronder). In een daaropvolgende fase zal er, later dit najaar, ook werk gemaakt worden van de afbraak van de overige gebouwen.

Hinder tijdens sloop beperkt

Tijdens de sloopwerken zal er voor de buurtbewoners voornamelijk overdag wat meer lawaai zijn door het geluid van de kranen en de machines die op de site aan het werk zijn. Vrachtwagens zullen ook af en aan rijden om het puin van de site weg te brengen. Matexi tracht de hinder voor de directe omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

Een blik vooruit

In een volgende stap wil Matexi tegen het einde van 2021 de omgevingsvergunning voor de ombouw van de site indienen en concrete plannen op tafel leggen. Zo vindt er later dit najaar een infomoment over de ontwerpplannen plaats en maakt Matexi een projectpagina met alle info over het project. Daar kunnen bewoners ook al hun vragen, opmerkingen en ideeën achterlaten voor het team van Matexi.

De buurtbewoners worden via brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken en er volgen opnieuw verstrengde controles door de politiediensten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk