Schadevergoeding Vlaams Rampenfonds naar aanleiding van de droogte in 2020

Vanaf 13 juli 2021 kan je een tegemoetkoming aanvragen als je schade hebt geleden door de ernstige droogte van 15 maart tot 15 september 2020. Een aanvraag indienen kan tot 31 oktober 2021.

In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021 verschenen waarbij de ernstige droogte die heeft plaatsgevonden van 15 maart tot 15 september 2020 als een ramp wordt beschouwd. Asse is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp. Dit betekent dat je voor schade, die werd geleden naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 15 september 2020, een aanvraag tot tegemoetkoming kan indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Dien je aanvraag bij voorkeur in via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien ben je er zo zeker van dat je aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien je de aanvraag schriftelijk wil indienen, dan kan je de aanvraagformulieren downloaden via de website van Vlaanderen.be. De ingevulde formulieren bezorg je vervolgens aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of per post aan het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Meer info via T 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk