Verkeersmaatregelen fase 2 werken N9 Brusselsesteenweg.

Einde mei start de tweede fase van de werken op de N9. Er gelden een aantal verkeersmaatregelen om de verkeershinder zo goed mogelijk te beperken. Deze fase loopt minstens tot het bouwverlof dat start op 17 juli.

  • Verkeer van Zellik naar Asse verloopt via omleiding Langestraat, Hoogstraat, Lindendries, Keesdal.
  • Verkeer van Asse naar Zellik wordt over nieuw aangelegde rijvak richting Asse geleid vanaf Benedenstraat tot Langestraat.
  • Verkeer uit Kobbegem dat richting Asse wil, kan de omleiding volgen via de Hoogstraat.
  • De Langestraat wordt gedeeltelijk enkelrichting gemaakt tot aan het kruispunt met de Hoogstraat. Vanop de Brusselsesteenweg kan je de straat wel inrijden, de Brusselsesteenweg oprijden kan niet. Daarvoor moet je een omleiding volgen via de Mandenmakersstraat en Broekooi. Fietsers kunnen wel in beide richtingen gebruik maken van de Langestraat.
  • Kruispunt Zittert zal worden afgesloten. Bewoners kunnen richting Asse via de Spoorwegbaan naar Poel en Kruiskouter. Wie uit dit gebied vertrekt, zal geen boete krijgen wanneer er via Poel wordt gereden naar Asse. Enkel doorgaand verkeer wordt beboet. Wie vanuit het gebied naar Zellik moet, kan via Zittert, Boterberg, Kortemansstraat. Ook dat verkeer wordt niet beboet, tenzij men op ‘doortocht’ is van Asse naar Zellik of omgekeerd en nauwelijks tot geen tijd verblijft in de zone tussen Kruiskouter en Kortemansstraat
  • Om het verkeer aan de werf veilig te laten verlopen, blijft de Benedenstraat afgesloten aan de aansluiting met de Brusselsesteenweg.
  • Fietsers kunnen vanaf einde mei gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de Brusselsesteenweg.

Tijdelijke haltes De Lijn op het omleidingstraject

Op vraag van het gemeentebestuur voorziet De Lijn 4 tijdelijke haltes op het omleidingstraject: 1 tijdelijke halte in Hoogstraat (t.h.v. Langestraat), 1 tijdelijke halte in Hoogstraat (t.h.v. Roost), 1 tijdelijke halte in Lindendries (vóór rotonde) en 1 tijdelijke halte op de Brusselsesteenweg (t.h.v. Keesdal) zodat je eenvoudig de bus richting Asse kan nemen.

Snelheidsbeperking & controle

De politie zal op zeer regelmatige basis controles uitvoeren om de opgelegde snelheidsbeperking van 30 km/u op dit traject af te dwingen. Doorgaand vrachtverkeer is verboden en zal via het ANPR-camerasysteem, rechtstreeks worden beboet.

Eenrichtingsverkeer betekent natuurlijk ook dat het verkeer dat uit de aantakkende straten komt, verplicht deze richting moet volgen.

Tonnageverbod + 3,5 ton tussen Broekooi en Langestraat

Er geldt een tonnageverbod van + 3,5 ton (uitgezonderd voor laden/lossen, bussen en landbouwvoertuigen) op de Brusselsesteenweg tussen Broekooi en Langestraat, in de richting van Asse. In het kader van de politiecontroles op het naleven hiervan, geldt er bijkomend een parkeerverbod op de parkeerstrook langs de Brusselsesteenweg vanaf huisnummer 361 tot aan Breker. Zodoende kunnen vrachtwagens die het verbod genegeerd hebben op deze strook alsnog rechtsomkeer maken.

Knip Lindendries

Een andere belangrijke ingreep is het knippen van de Lindendries, ter hoogte van de rotonde aan Keesdal. Dit heeft te maken met de gelede bussen van De Lijn die ook via de omleidingsroute in de richting van Asse rijden. Alleen is de rotonde niet voorzien op dergelijke grote en lange voertuigen. De enige oplossing om dit veilig te kunnen organiseren, is Lindendries richting Vaal te knippen en de bus in tegengestelde richting de rotonde te laten nemen.

Ingreep Heilig Hartlaan

Ook in de Heilig Hartlaan hebben we een belangrijke ingreep doorgevoerd, namelijk het invoeren van enkelrichting naar Keesdal, vanaf Stevensveld. Daarmee willen we voorkomen dat verkeer dat via de omleiding rijdt, op drukke momenten via de Heilig Hartlaan zou doorsteken naar Bergveld of Vaal.

Voor de lokale handelaars, zoals Bakkerij Jurgen en Frituur Den Box, maar ook voor Kribbe Kinderpret, zijn specifieke omleidingsborden voorzien. Zij blijven dus bereikbaar, mits de aangeduide omleiding te volgen.

Vind je geen antwoord op je vraag bij veelgestelde vragen en antwoorden, dan kan je je vraag doormailen aan de bereikbaarheidsadviseur, bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be.

Alle info op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk