Nutswerken heraanleg Bloklaan, Hofveld en Muurveld starten op 14 april.

Het studiebureau heeft het ontwerp voor de heraanleg van Bloklaan, Hofveld en Muurveld betreffende groenaanleg, voetpaden, fietspaden en wegenis afgerond.

In de eerste fase voeren de nutsmaatschappijen aanpassingen uit aan de waterleiding, gasleiding, elektriciteitsvoorziening of telecomleidingen. Nadat deze noodzakelijke voorbereidende werken achter de rug zijn, kan de aannemer starten met de rioleringwerken zelf en de aanleg van bovengronds groen en verhardingen. Zo beperken we onvoorziene onderbrekingen en stemmen we de werken goed op elkaar af.

De nutswerken voor Bloklaan, Hofveld en Muurveld starten op 14 april. De eigenlijke werken zijn voorzien voor najaar 2021.

Van zodra het aanbestedingsdossier door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, worden de plannen voorgesteld.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk