Kort Regio: Bubbels in je bubbel

In de eindejaarsperiode zal de politie zijn tekstkarren inzetten om mensen aan te sporen niet te rijden onder invloed. De slogan ā€˜Bubbels in je bubbel!ā€™ zal over de hele politiezone verspreid worden.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Meer kort nieuws