Kort Regio: Bubbels in je bubbel

In de eindejaarsperiode zal de politie zijn tekstkarren inzetten om mensen aan te sporen niet te rijden onder invloed. De slogan ‘Bubbels in je bubbel!’ zal over de hele politiezone verspreid worden.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws