Nieuwe procedures onthaal burgerzaken gemeentehuis.

Door de strengere maatregelen van de federale regering en de evolutie van het coronavirus ontving de dienst Burgerzaken in Asse nieuwe richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken om een aantal procedures uitzonderlijk aan te passen. Concreet wil dat zeggen er wordt gevraagd aan de burgers om niet-dringende zaken uit te stellen. Voor de zaken waarvoor het kan, vragen ze om deze bij voorkeur vanop afstand te regelen. Dit kan via het e-loket, online of via mail. Het e-loket werd afgelopen week pas gelanceerd om snel en eenvoudig akten en attesten op te vragen en zelfs een adreswijziging door te geven.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk