Asse wijzigt verkeerssituatie in een deel van het centrum

Sinds deze week is in een deel van het centrum van Asse een gewijzigde verkeerssituatie van kracht. Verschillende straten kregen een ‘knip’, waardoor ze niet langer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Zo komt er meer plaats vrij voor terrassen van handelaars en wordt het veiliger voor zwakke weggebruikers. Deze testfase loopt nog tot eind september.

Tijdens de week van 1 juli voerde het gemeentebestuur een tijdelijke nieuwe verkeerssituatie in in een gedeelte van het centrum van Asse, meer bepaald in de straten rond Markt, Kerkstraat, Bloklaan, Muurveld en Hofveld. De ingreep bestaat uit de aanpassing van enkele kruispunten om ervoor te zorgen dat er een autoluwe zone kan worden ingericht. Dit biedt de horeca meer ruimte voor terrassen en geeft fietsers en voetgangers extra ruimte om zich van en naar het centrum te begeven.

“Deze maatregelen bieden ons de mogelijkheid om de verkeerssituatie en rijrichtingen ontstaan uit de participatiemomenten met de buurtbewoners in Muurveld, Bloklaan en Hofveld als proefopstelling uit te werken en, samen met de buurtbewoners, te evalueren. Indien nodig kunnen we bijsturen in het definitieve
ontwerp. We kiezen bewust om deze situatie tot einde september te handhaven. Op die manier motiveren we ouders en kinderen om de fiets te gebruiken bij de start van het nieuwe schooljaar. We hopen meer inwoners op de fiets te krijgen door de schoolomgevingen en centrumzone autoluwer en dus veiliger te maken”, klinkt het bij burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Ingrepen

De Kattestraat wordt afgesloten voor inkomend en uitgaand verkeer. De parking Hopmarkt is goed bereikbaar via Vronemeers. Uiteraard kan je als inwoner je garage bereiken en kunnen leveringen makkelijk
plaatsvinden. Het Muurveld tussen Bloklaan en Arsenaalstraat wordt afgesloten voor doorgaand
verkeer met uitzondering van fietsers, bromfietsers en voetgangers. De parking Hopmarkt bereik je eenvoudig en comfortabel via Boekfos en Vronemeers. Dat geldt ook voor het Gemeenteplein dat via dezelfde route bereikbaar is.

(Lees verder onder het kaartje)

Hofveld wordt afgesloten aan het kruispunt met de Bloklaan om zoekverkeer te vermijden en bezoekers van het ziekenhuis gericht te sturen naar de gratis Boekfosparking of de Hopmarkt en de parking aan het Kerkplein. Hofveld blijft twee rijrichtingen, maar het doorgaand verkeer wordt dus uit deze straat geweerd. Dit geeft de mogelijkheid om een ‘plein’ te creëren aan de aansluiting met de Bloklaan en de handelszaken ruimte te bieden om een terras in te richten. Het kruispunt van Nieuwstraat en Kerkstraat kan je enkel nog via de Nieuwstraat inrijden. Dit zorgt voor het reduceren van conflicten op het kruispunt en biedt voetganger en fietsers meer ruimte. U kan de parking aan de kerk nog steeds via de Sint-Martinusstraat verlaten, maar niet meer via de Kerkstraat.
De Vironstraat zal in tegenstelling tot het huidige regime enkel nog bereikbaar zijn met de wagen voor bewoners, gebruikers van de garages en leveranciers. Te voet of met de fiets is de straat steeds toegankelijk. Ook deze ingreep zorgt voor extra ruimte voor terrassen en garandeert de vereiste sociale afstand tussen personen .

Flankerende maatregelen

Autobestuurders zullen een duidelijke en comfortabele route aangeboden krijgen om richting de verschillende parkings Gemeenteplein, Kerkplein, Hopmarkt, Koensborre en Prieelstraat te rijden. Daar kan mits het plaatsen van een parkeerschijf twee uur gratis geparkeerd worden tot en met eind augustus. Ook de fietsverbindingen met fietssnelwegen en belangrijke fietsroutes worden de komende maanden uitgewerkt, veiliger en comfortabeler gemaakt.

Het gemeentebestuur werkt de uitrol van een algemeen tonnageverbod +3.5T voor doorgaand verkeer (behoudens laden en lossen, busdiensten en landbouwvoertuigen) uit. Dit verloopt in verschillende fasen. Vanaf de zomerperiode wordt dit tonnageverbod ingevoerd in het centrum van Asse. In vijf opeenvolgende fasen voeren we dit verbod in de andere delen van Asse in.

Reactie van oppositie

Bij oppositiepartij Anders vinden ze dat de communicatie van dit plan alvast veel helderder had gemogen. “Niet alle omwonenden werden van deze testfase op de hoogte gesteld. Wanneer een bestuur een mobiliteitswijziging van deze grootteorde invoert, dient iedere burger en ook de middenstand tijdig
op de hoogte worden gesteld. De Anders-fractie stelt vast dat één en ander nog geen week op voorhand wordt gecommuniceerd naar omwonenden en handelaars”, klinkt het bij fractieleider Yoeri Vastersavendts.

“Dat er maximaal wordt ingezet op het gebruik van de fiets zowel recreatief als functioneel juichen wij
toe maar het moet in voldoende overleg gebeuren. Ook de andere vervoersmodi verdienen de nodige aandacht. Een goede communicatie en het betrekken van alle stakeholders creëren een draagvlak en verhogen de slaagkansen van nieuwe plannen in de gemeente. Tot onze spijt moeten wij vaststellen, niettegenstaande dat het bestuur participatie hoog in het vaandel beweert te dragen, het ook in dit dossier weinig of zelfs niet toegepast werd. Daarom vragen wij dat er dringend een overleg wordt georganiseerd met alle handelaars en horeca in het centrum, alsook met alle bewoners die binnen de betrokken centrumzone wonen.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk