Nieuwe lokalen voor De Regenboog en Spinibo

Vorige dinsdag werden de nieuwe lokalen van GLS De Regenboog en de buitenschoolse opvang Spinibo in Zellik officieel in gebruik genomen. Het gebouw omvat acht nieuwe klassen en een polyvalante zaal. Die lokalen waren broodnodig gezien het snel stijgend leerlingenaantal. Dit schooljaar waren er niet minder dan 280 kinderen in geschreven.

Het nieuwe gebouw kost 2,8 miljoen euro, waarvan bijna een kwart (550.000 euro) voor rekening van de Vlaamse overheid. De Regenboog deelt het gebruik van de lokalen met kinderopvang Spinibo. Het waren de kersverse schepen van onderwijs Joris Van den Cruijce en zijn opvolger Johan De Rop die op een creatieve manier de plechtigheid openden, samen met de kinderen op het podium.

Ook burgemeester Koen Van Elsen hield een toespraak waarin hij zei dankbaar te zijn voor de broodnodige financiële ondersteuning van het Vlaamse Gewest. Bijzonder zorg, dat zei ook schepen Van den Cruijce, gaat naar de speelplaats die voor een stuk groen werd ingekleurd en naar het aanleggen van een kunstgrasveld voor de voetballertjes.

Gewezen schepen van onderwijs Edwin Fabri was ook blij met de realisatie van het nieuwe gebouw waar hij jaren geleden zwaar voor gelobbyd had. Het feest waarmee de nieuwe gebouwen in gebruik werden genomen draaide vooral rond de kinderen met voetbal, dans, bellen blazen en veel lekkere hapjes en drankjes. Ook de juffen deden vrolijk mee.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk