Wat met de Bergestraat?

De Bergestraat kwam tot tweemaal toe ter sprake op de gemeenteraad. Chris De Knop (ZR-VOLK) wees de gemeenteraad op de gevaarlijke situatie op de hoek van de Bergestraat met d e Steenweg. In de Bergestraat wordt momenteel gebouwd op twee werven. De werf op de hoek is afgeschermd met hoge metalen afsluitingen.

Op die afsluitingen werden verschillende spandoeken met reclame aangebracht zodat de zichtbaarheid van wie uit de Bergestraat komt, aanzienlijk beperkt wordt. Ondertussen werd de afsluiting – die door het stormweer van 10 maart was gaan overhellen – hersteld en werden de spandoeken die het zicht belemmeren weg genomen.

Eduard Van Keer (Groen) stelde later op de avond voor om de Bergestraat, na het beëindigen van de bouwwerken, opnieuw maar anders aan te leggen. “Zeker als de slagbomen aan het station neer zijn en de verkeerslichten op rood staan, zorgt het verkeer dat vanuit de Bergestraat naar de spoorwegovergang rijdt, voor extra belemmering van de doorstroming op de Steenweg”. Van Keer stelde voor om de straat op termijn te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en er een speel- en leefstraat van te maken.

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) repliceerde door te zeggen dat de gemeente niet alle grond in de Bergestraat had verkocht en er dus ruimte is om de situatie in de Bergestraat te verbeteren. Er wordt trouwens werk gemaakt van een plan voor de Parklaan, Bergstraat, Pastinakenlaan en deomgevingvan het Waalborrepark.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk