Groen trekt staart weer in

Zoals reeds vermeld keurde Groen tijdens de gemeenteraad van januari de belasting verhoging goed met het argument dat er centen nodig zijn om te investeren. Vandaag slaat fractieleider Edward Van Keer mea culpa en herroept hij de beslissing van de groene fractie.

“Om toekomstige investeringen mogelijk te maken, voerde de nieuwe meerderheid (CD&V en N-VA) een belastingverhoging door. Groen Asse is – door omstandigheden – te voortvarend geweest dit goed te keuren en heeft daardoor niet over de hele lijn gehandeld in overeenstemming met haar sociale karakter.

Als fractieleider wil ik hiervoor mijn verantwoordelijkheid opnemen: tijdens mijn betoog en de stemming heb ik hier onvoldoende aandacht aan besteed. Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden aan onze kiezers.

Groen zal er vanuit de oppositie kritisch en opbouwend op toezien dat het belastinggeld de burgers ten goede komt en efficiënt besteed wordt. Zo zullen we blijven ijveren voor betere wandel- en fietsinfrastructuur, een duurzaam én sociaal beleid en de kwaliteit van de dienstverlening bewaken.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk