Ook handelaars maken warme gemeente

Ook dit najaar wil de gemeente Asse zich profileren als een warme gemeente. Heel wat personeelsleden van het gemeentebestuur en het OCMW organiseren acties voor ‘De warmste week’. Daarnaast biedt het gemeentebestuur logistieke en promotionele steun aan Assenaren die zelf acties op poten zetten. De Assese handelszaken laten zich evenmin onbetuigd.

Zo verdelen een twintigtal handelszaken de badge ‘Asse warmste gemeente’. Deze badges kosten € 2 per stuk en worden aangemaakt door het gemeentebestuur. De opbrengst van de badgeverkoop gaat integraal naar ’t Spiegeltje, een vzw die kinderen en jongeren uit problematische gezinssituaties opvangt.

Enkele handelszaken laten hierbij hun etalages beschilderen door grafisch vormgever ‘Margo’. Dit creatief talent uit Asse schenkt de opbrengst van haar beschilderingen aan Doenkers VZW, een organisatie die onderwijs toegankelijk wil maken in landen waar onderwijs op dit moment niet of moeilijk toegankelijk is.

Daarnaast schenken de Assese handelaars ook een deel van de opbrengst van de geschenkenmarkt aan ’t Spiegeltje. De geschenkenmarkt is een initiatief van het gemeentebestuur en vindt plaats op vrijdag 14 december.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk