Preventief zomertoezicht

In navolging van het verhoogde toezicht tijdens de eindejaarsperiode start het wijkveiligheidsteam opnieuw met een preventieve actie tijdens de zomermaanden.

Deze actie wil het winkelen en wandelen in de winkelcentra van onze gemeente aangenamer en veiliger maken voor inwoners en passanten. Tijdens de zomerperiode zal u onze wijkinspecteurs en gemeenschapswachten dan ook regelmatig zien opduiken in en rondom de winkelstraten. Door de aanwezigheid van de wijkveiligheidsteams worden mogelijke daders afgeschrikt. Zo streven we naar een verhoogd veiligheidsgevoel van de burger.

Naast de acties in de handelscentra, zullen de wijkveiligheidsteams ook te voet patrouilleren op enkele specifieke plaatsen in onze gemeente, de zogenaamde ‘hot spots’. Deze plaatsen worden geselecteerd na analyse van allerlei informatie die de lokale politie ontvangt via klachten, vragen en opmerkingen van burgers. Daarnaast baseert de lokale politie zich ook op cijfermateriaal van de federale politie.

De wijkveiligheidsteams gaan eveneens langs op diverse speelpleinen en voeren bijkomende controles uit op sluikstort en foutparkeren.

Voor meer info of voor meldingen van overlast kunnen burgers terecht bij de dienst Integrale Veiligheid via T 02 466 18 03 of via integraleveiligheid@asse.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk