Asse heeft (eindelijk) een erfgoed museum

Ze hebben er lang moeten op wachten maar vandaag is het zover: Asse heeft zijn eigen erfgoedmuseum in de gerestaureerde vleugel van het Oud Gasthuis. Het museum kwam tot stand door een samenwerking van het gemeentebestuur, de archeologische vereniging Agilas en de heemkring Ascania. Zowel schepen van cultuur Geert Heyvaert als de vooritters Kristine Magerman en Jaak Ockeley waren dan ook bijzonder blij om het museum te kunnen voorstellen aan de talrijke bezoekers.

ASSE Erfgoedmuseum 2
Jaak Ockeley (Ascania) en Kristine Magerman (Agilas)

Geert Heyvaert schetste de ontstaansgeschiedenis van het museum, vanaf het idee zo’n museum op te richten tot de uiteindelijke realisatie ervan. Het museum bevat drie ruimtes: een onthaalruimte waar ook tijdelijke tentoonstellingen kunnen georganiseerd worden, een gedeelte over het Romeinse verleden van Asse (gerealiseerd door Agilas) en een gedeelte over de geschiedenis van het Oud Gasthuis (gerealiseerd door Ascannia).

In het gedeelte over het Romeinse verleden worden een aantal artefacten tentoon gesteld die in Asse werden opgegraven. Ze illustreren de belangrijke rol die Asse speelde in deze uithoek van het Romeinse rijk. In het gedeelte over het Oud Gasthuis wordt o.m. een gedeelte van de oude apotheek opnieuw tot leven gebracht. Stof genoeg dus voor een leerrijke en aangename namiddag. Uiteraard zullen ook de Assese scholen ruim gebruik maken van het museum. (lees verder onder de foto)

ASSE Erfgoedmuseum

In een memorandum in het kader van de op til zijnde gemeenteraadsverkiezingen dringt de cultuurraad aan op de verdere restauratie van het Oud Gasthuis.

www.agilas.be

www.ascania.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk