Webra bestaat 20 jaar

Sociaal Verhuur Kantoor WEBRA (de letters staan voor West Brabant) mag 20 kaaarsjes uitblazen en viert dat met het lanceren van een publicatie. “20 jaar deuren openen” werd voorgesteld door Ells Van Mileghem, coördinator van de vzw. In de brochure vind je getuigenissen van bestuurders en personeelsleden. De brochure stelt ook de missie van SVK WEBRA duidelijk : “Iedereen – en in het bijzonder de kwetsbare en woonbehoeftige gezinnen – tegen een redelijke huurprijs een aangepaste woning van goede kwaliteit aanbieden”.

WEBRA Guy TondeurGuy Tordeur, voorzitter van de raad van bestuur, mocht de spits afbijten. Hij schetste kort de evolutie van 20 jaar WEBRA: “In die tijd is er heel wat gebeurd op het vlak van sociale verhuring, zeker in ons werkingsgebied. Reden genoeg om even stil te staan maar ook om vooruit te kijken. Het redactiecomité wilde vanuit verschillende blikvelden laten zien wat er in die twintig jaar is gebeurd. Bijzonder is dat deze jubileumpublicatie niet door een paar deskundigen werd  geschreven maar gestoeld is op de verhalen en ervaringen van een heleboel mensen die SVK Webra vzw van binnenuit hebben meegemaakt en hebben opgebouwd. Uiteraard laat ook de toekomst ons niet onberoerd. Vol vertrouwen gaan we die uitdaging aan.”

WEBRA Els Van MileghemVervolgens schetste Els Van Mileghem de inhoud van de brochure. Een eerste exemplaar werd overhandigd aan Tom Dehaene, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. Nadien was het tijd om het glas te heffen met een aantal stichters van het eerste uur (o.m. Frans Wambacq, Jan Verhulst en Karel Janssens), OCMW-voorzitters en afgevaardigden van de 27 ‘deelnemende’ gemeenten. WEBRA begon ooit met vijf woningen maar heeft nu zo’n 300 huurpanden in portefeuille. Daartegenover staan zuim 2700 kanidaat-huurders.

SVK Webra vind je aan de Brusselsesteenweg 191 in Asse, 02/451 24 90. Maar het sociaal verhuur kantoor heeft ook ankerpunten in Affligem, Beersel, Grimbergen, Liedekerke, Opwijk, Roosdaal, Tervuren en Zaventem.

WEBRA 2

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk