Relegem: parkeren en sluipverkeer

Relegem heeft de pech dat het ligt aan een sluipweg die de E40 verbindt met de A12. Het verkeer dat de Ring wil vermijden trekt daarom door de dorpskern van Relegem. Zeker wanneer er door een incident stilstaand verkeer is op de Ring (door weersomstandigheden of een of ander incident) hebben de bewoners van het landelijke Relegem prijs. Het verkeer wringt zich dan door de smalle Dorpsstraat waar parkeervakken een vlotte doorstroming zeer moeilijk maken.

ASSE Relegem 2En daarmee wordt het tweede probleem aangeraakt: parkeren. Vooral bij het begin en het einde van de schooluren verdringen ouders en grootouders zich om zo dicht mogelijk bij de schoolpoort te staan. Marie-Berthe Wyns (N-VA) had het erover op de gemeenteraadszitting van februari.

Zij vraagt dat de gemeente de gratis parking zou nivelleren en er op één of andere manier (bijvoorbeeld met ruggetjes) parkeervakken zou afbakenen want nu wordt er “kris kras door elkaar geparkeerd”. Meer toezicht, o.m. op de ‘zoen en vroem’ zone, zou de (groot)ouders tot meer parkeerdiscipline kunnen aanzetten. Tenslotte vroeg Marie-Berthe om de school te helpen gemachtigde opzichters te vinden en te begeleiden.

Schepen van onderwijs Edwin Fabri (CD&V) is zich bewust van de problematiek. “We zullen de nodige aanpassingen doen,” zegt schepen Fabri, “en met de school overleg plegen. Maar de snelle groei van de schoolbevolking (momenteel 313 leerlingen) voorspelt weinig goeds voor de verkeersproblematiek. Een flink deel van de leerlingen komt van buiten Relegem en wordt aan de school afgezet en opgehaald door de ouders op weg naar het werk of door de grootouders die in de buurt wonen”.

Ook Willy Michiels (Relegem Zellik) is begaan met de problematiek: “Er moeten dringend structureel meer parkeerplaatsen komen,” stelt hij. Er wordt gekeken naar het privé terrein waar recent een grote schuur werd afgebroken. “Maar de eigenaars lijken nog niet meteen bereid een stuk grond te verkopen,” voegde schepen Fabri er nog aan toe.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Activiteiten van uw vereniging gratis in onze agenda? Klik hier!