Onderzoek Bomaco site nu echt van start

We kondigden in de maand april al aan dat de provincie Vlaams-Brabant op zoek gaat naar nieuwe bestemmingen voor de bedrijfssite van de voormalige houthandel Bomaco. Na het faillissement van het bedrijf n 2015 werden de activiteiten stil gelegd. De provincie Vlaams-Brabant kondigde twee jaar later aan dat ze een onderzoek wil organiseren naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de site, die grenst aan de Pivo site in Relegem.

BomacoVandaag deelt de provincie mede dat het studiebureau Vectris de opdracht heeft gekregen zo’n studie uit te voeren. Hierbij zijn ook verschillende infomomenten voor omwonenden gepland.

“We gunden de opdracht, om de mobiliteits- en milieueffecten van nieuwe ontwikkelingen op de Bomaco-site in kaart te brengen, aan studiebureau Vectris”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “De ontsluiting en bereikbaarheid van de site voor personenvervoer en vrachtverkeer is namelijk een cruciale factor. Ook de impact op het landschap en de woonomgeving zal doorwegen op de uiteindelijke beslissing rond de toekomstmogelijkheden voor de site”.

Vectris krijgt zo’n twee jaar tijd om het studie- en herbestemmingsproces af te ronden. Een eerste inspraakmoment wordt verwacht tegen het einde van het jaar.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk