Meet & Greet in Waalborrepark

Met het Waalborrepark beschikt de gemeente over een pareltje van natuurschoon. In 1912 bouwde Karel Alexander de Vis op een 4,5 hectare groot terrein in het Waelborreveld een grote ‘cottage’, meer bepaald een villa met kasteelallures, omgeven door een ‘lusthof’. De Vis zou een Brusselse handelaar geweest zijn die van zijn vele buitenlandse (vaak exotische) reizen telkens een paar bomen of planten meebracht om ze in zijn lusthof weer in de grond te stoppen.

Het resultaat laat zich raden: een unieke collectie  aan bomen en planten. In 2000 werd het park beschermd als dorpsgezicht. Vierentwintig bomen werden afzonderlijk beschermd als monument. Om de Assenaren weer in contact te brengen met dit unieke stukje erfgoed organiseert de KAJ vaan Asse een ‘meet & greet’ voor jong en oud in het park: drank en versnaperingen, blije mensen in het gras en in de zon in één van de mooiste natuurplekjes van Asse.  Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Meet & Greet in Waalborrepaark op 2 juli van 14 tot 22 uur.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk