N-VA niet blij met kunstenacademie op Asphaltcosite

Oppositiepartij N-VA heeft bedenkingen bij de plannen van de Assese meerderheid om de Academie August De Boeck op termijn samen te brengen op één campus op de Asphaltcosite.

“We vragen ons af of de mogelijkheid wel goed onderzocht is om de muziekschool op de huidige locatie te laten verder evolueren in een nieuwbouw en een grondig gerenoveerd gebouw”, zegt N-VA fractieleider Peter Verbiest.

“De nabijheid van de scholen uit het centrum zorgt ervoor dat de leerlingen vrij eenvoudig vanuit de school de academie te voet kunnen bereiken. Een kunstenacademie in het centrum nodigt de bezoekers of ouders ook uit om hun bezoek aan de muziekschool te koppelen aan een bibliotheekbezoek, te winkelen of een bezoek te brengen aan de plaatselijke horeca. Een duwtje in de rug dat de middenstand zeker kan gebruiken.”

N-VA vindt dat de meerderheid ook de piste moet bekijken om kunstenacademie te koppelen aan de herinrichting van de Hopmarkt.

“Nu het meer en meer duidelijk wordt dat een grootschalig woonproject met ondergrondse parking niet haalbaar is, ligt de weg breed open om na te denken om een meer kleinschalig project te realiseren met diensten die het centrum echt aantrekkelijker maken. De oude brandweerkazerne en zaal ’t Smis bieden meer dan genoeg ruimte om een moderne kunstenacademie in onder te brengen”, aldus Verbiest.

“De meerderheid heeft een dergelijke oefening niet gemaakt. Op de vraag of er al een deftige behoeftenstudie werd gemaakt, over hoeveel lokalen er nodig zijn en welk type lokalen precies, kwam geen duidelijk antwoord.”

6 miljoen

Het gemeentebestuur van Asse kondigde al vorige zomer aan dat het voor de kunstenacademie August De Boeck binnen enkele jaren een nieuwbouw voorziet op de Asphaltcosite. De kostprijs van het project, zes miljoen euro, moet nog worden ingepast in het meerjarenplan.

De nieuwbouw zal wel voor het grootste deel multifunctioneel moeten zijn, want Asse wil ook de speelpleinwerking er tijdens de vakanties gebruik kan van maken. Die speelpleinwerking moest na een gerechtelijke procedure worden stopgezet op de Boekfos en huist voorlopig in Walfergem.

N-VA kan zich wel vinden in de keuze om de academie en de speelpleinwerking in hetzelfde gebouw onder te brengen.

Daarnaast waarschuwt N-VA dat het wel zeer druk wordt op de Asphaltco-site. “De brandweer, het jeugdcentrum, de academie en speelpleinwerking, het parket, het Vredegerecht en de FOD Financiën. Zoveel activiteit en ook onvermijdelijk verkeer langs de rondweg is mogelijk om problemen vragen. Ook wordt zo de open ruimte in onze gemeente verder aangetast.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk