Kleigroeve mag toch worden gevuld, Asse naar Raad van State

Het gemeentebestuur van Asse stapt naar de Raad van State tegen een besluit van Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) om de kleigroeve aan de Mollemseweg op te vullen.

De bvba De Brandt uit Opwijk probeert al een jaar een milieuvergunning vast te krijgen voor het heropvullen van de kleigroeve van 5,87 ha aan de vroegere steenbakkerij aan de Mollemseweg. Het bedrijf wil er 58.000 m³ niet-verontreinigde aarde storten.

Het schepencollege gaf vorig jaar een negatief advies en de provincie Vlaams-Brabant besliste in december de milieuvergunning te weigeren.

Belangrijkste argument was de enorme verwachte impact op het verkeer en de leefomgeving. Op 10 juni heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, echter beslist om bvba De Brandt in beroep wel een vergunning te geven.

Het schepencollege heeft nu een advocaat aangesteld om via de Raad van State de vergunning te laten vernietigen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk