Eerste afvalstraten duiken op in Asse

In Asse worden op 1 april op drie locaties de eerste afvalstraten in gebruik genomen.

Het gaat per afvalstraat telkens om drie ondergrondse containers: voor restafval, voor glas en voor papier en karton. De eerste containers bevinden zich aan het vernieuwde plein Muurveld/Nieuwstraat, op de Hopmarkt en aan de Noorderlaan in Zellik.

De containers voor glas en papier en karton zijn gratis en vrij door iedereen te gebruiken. Voor het gebruik van de huisvuilcontainer dient betaald.

Voor huisvuil kan je als inwoner of bedrijf bij Haviland een kaart aanvragen waarmee je toegang krijgt tot de container. Met deze persoonlijke kaart, in de vorm van een bankkaart, kan je de container openen en een vuilzak tot 60 liter in de schuif plaatsen. Dit kost 2 euro per beurt.

Je kan hiervoor eender welk type zak gebruiken. De gemeentelijke gele vuilniszak is dus niet verplicht en is zelfs af te raden, want dan is de kostprijs het dubbele.

Een centraal systeem houdt bij hoeveel afval je als inwoner aanbiedt. De afrekening gebeurt via een trimestriële factuur die je thuis ontvangt.

De gewone wekelijkse ophaling aan huis van restafval blijft uiteraard bestaan, net als de maandelijkse ronde voor papier en karton. De huidige glasbollen verdwijnen op termijn wel uit het straatbeeld.

De afvalstraten in Asse zijn een proefproject voor de intercommunale Haviland, dat later ook aan de andere gemeenten in het werkgebied zal worden aangeboden. Haviland wordt automatisch op de hoogte gehouden als de containers (bijna) vol zijn.

Om het nieuwe systeem toe te lichten organiseert Haviland twee informatieavonden, op woensdag 16 maart om 20 uur in het CC Asse (Huinegem 4) en op donderdag 17 maart om 20 uur in Den Horinck, Noorderlaan 20 in Zellik.

In een latere fase komen dergelijke afvalstraatjes ook in de Kapellestraat in Asse-Terheide, in Mollem-dorp en op het Stevensveld in Walfergem. Dat zal telkens samen gebeuren met de herinrichting van die pleinen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk