Geschrankt parkeren in Voorstehoeve en Parklaan

Het gemeentebestuur van Asse heeft beslist om het parkeren in de Voorstehoeve in Mollem anders te organiseren.

Het beurtelings parkeren wordt afgeschaft en vervangen door een systeem met vaste parkeervakken langs beide kanten van de straat.

Bedoeling is de beschikbare parkeerruimte optimaal te gebruiken en een snelheidsremmend effect te creëren.

Ook de Parklaan in Asse krijgt geschrankte parkeervakken. In deze brede straat mocht sinds maart 2013 aan beide kanten van de straat worden geparkeerd.

Nu de pendelaarsparking op de Asphaltcosite voorlopig werd aangelegd, kunnen de pendelaars doorverwezen worden naar deze parking. Dat zal gebeuren met flyers.

Het gemeentebestuur wil de parkeerdruk in de Parklaan verminderen omdat het een woonstraat is. In functie van de Sint-Martinusmiddenschool komen er ook fietspadmarkeringen langs beide zijden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk