Assenaar zoekt goedkoopste bedrijfsauto in bachelorproef

Mathias Miers uit Asse, net afgestudeerd van de bachelor Bedrijfsmanagement – Accountancy & Fiscaliteit aan de hogeschool Odisee, onderzocht in het kader van zijn bachelorproef welke elementen een bedrijf best vergelijkt wanneer het een bedrijfswagen wilt aanschaffen.

Zo blijkt dat een wagen met een benzinemotor met een relatief laag vermogen en een lage CO2-uitstoot het voordeligst is voor een bedrijf.

Voor de aftrekbaarheid van de BTW en de verworpen uitgaven is de combinatie van rittenadministratie, waarbij alle ritten genoteerd worden en zo het beroepspercentage bepaald wordt, en vermindering via het privédeel het voordeligst, op voorwaarde dat het privédeel niet te groot is.

In zijn bachelorproef schetst Mathias eerst de vragen waar bedrijven mee te maken krijgen wanneer zij een bedrijfswagen ter beschikking willen stellen aan een werknemer.

Vervolgens geeft hij een overzicht van de variabelen: de bijkomende kosten (bv. aankoopprijs, onderhoudskosten), het voordeel van aard (cataloguswaarde, correctiecoëfficiënt en CO2-uitstoot), de BTW-aftrek, de verworpen uitgaven en enkele alternatieven voor een bedrijfswagen, zoals het openbaar vervoer en de fiets.

Zijn conclusie toont aan dat een wagen met benzinemotor met relatief laag vermogen en lage CO2-uitstoot een laag voordeel van alle aard genereert, wat positief is voor zowel de werknemer, want zo wordt hij minder zwaar belast, als voor de verworpen uitgaven.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk