Milieustudie onderzocht verkeerde ringtracé

De milieustudie over de mogelijke rondwegtracĂ©s voor Asse nam een loopje met alvast Ă©Ă©n mogelijk tracĂ©. David Aelbrecht, die in december 2012 een eigen voorstel indiende, herkent – op het begin- en eindpunt na – niets van zijn voorstel van rondweg.

De milieustudie (plan-MER) waarin alle mogelijke ringtracés voor Asse tegen elkaar werden afgewogen, werd eind februari goedgekeurd. De studie moest voor eens en voor altijd duidelijk maken welk tracé het beste was om de Assese ring te vervolledigen.

Vorige maand maakte de deputatie van de provincie haar voorkeurtracĂ© voor een rondweg bekend. De milieustudie is nog maar de voorbode van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘afbakening kleinstedelijk gebied Asse’, waarvan de procedure de komende maanden start.

Een van de 17 vergeleken tracés kwam van David Aelbrecht (56). De Assenaar lanceerde in 2012, als onafhankelijke burger, een eigen voorstel van rondweg. De provincie gaf aan dat ze het zou meenemen in de vergelijkende milieustudie die ze ging opstarten.

Aelbrecht’s voorstel, tracĂ© N5 in de studie, verbindt de bestaande eerste fase van de ringweg met de Dendermondsesteenweg (N47) ter hoogte van het Bladerenkwartier, met een eventuele doorsteek naar de Gentsesteenweg (N9).

‘Ik gebruikte enkel Google Maps en een fototoestel. Mijn tracĂ© loopt over 2,6 km volledig door weiland, zonder de dure onteigeningen van de tracĂ©s die dichtbij het centrum blijven. Op mijn tracĂ© moeten slechts vijf bomen sneuvelen’, zegt Aelbrecht.

Snassersweg

In de milieustudie valt N5 al snel door de mand, onder meer omdat de erg steile oostflank van de beekvallei tussen Koereit en de Snassersweg wordt doorsneden. Het hoogteverschil bedraagt daar 18 meter over slechts 40 meter. Ook de verstoring van de grondwaterhuishouding zou veel te groot zijn.

‘Pas toen ik dat las realiseerde ik me dat het onderzochte N5-tracĂ© fors afweek van mijn voorstel’, aldus Aelbrecht. ‘Enkel het begin- en eindpunt is correct. Het onderzochte N5-tracĂ© (rode lijn op het plan, red.) loopt door bosrijk gebied en zelfs dwars door de bewoning van de Snassersweg.’

‘Mijn tracĂ© (blauwe lijn op het plan, red.) loopt een pak noordelijker, waar het reliĂ«f veel minder is geaccidenteerd. Ik stapte het destijds volledig af en bezorgde alle foto’s aan de provincie. De exacte ligging kon dus perfect worden achterhaald.’

BPRDS15092

Aelbrecht vindt dan ook dat zijn voorstel geen eerlijke kans kreeg en vraagt dat het onderzoek wordt overgedaan.

Lijntjes

Shary Heuninckx van de cel Ruimtelijke Planning van de provincie bevestigt dat het tracé van Aelbrecht wel degelijk werd doorgegeven aan het studiebureau Antea Group.

‘Ik heb in het uiteindelijke voorstel, met alle tracĂ©s die zouden onderzocht worden, wel niet meer gecontroleerd of alle lijntjes wel correct stonden. Er was echter vooraf een openbaar onderzoek en er werden geen opmerkingen over gemaakt. Niettemin zal ik aan het studiebureau de vraag stellen waar ze het onderzochte N5-tracĂ© vandaan haalde en wat er met het voorstel van Aelbrecht gebeurde.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk