Groen in beroep tegen verdere leemontginning in Mollem

Groen Asse heeft bezwaar ingediend tegen een verdere ontginning van leem in de buurt van de vroegere steenbakkerij in Mollem

In december 2014 legde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oppervlaktedelfstoffenzone Vlaamse leemstreek vast. Tot 3 april liep een openbaar onderzoek in de twaalf betrokken gemeenten.

Deelplan 9 zone Mollem gaat over een kouter tussen de Kramaaibeek en de Kloosterbeek met een oppervlakte van bijna 15 hectare. Er mag volgens het voorlopige GRUP 2,6 m diep worden gegraven en 267.000 m³ leem uitgehaald.

‘Dit betekent een vrij grote verstoring van het landschap en de waterhuishouding en het gedaver van ettelijke camions op de landelijke wegen in en rond de dorpskern van Mollem’, zegt Jan De Leeuw, voorzitter van Groen Asse.

‘Achteraf moet de put gevuld worden om er weer landbouwgrond van te maken. Het ligt voor de hand dat een gevulde put niet onmiddellijk ‘goede’ landbouwgrond levert.’

‘Er zijn in Vlaanderen nog een 20-tal steenbakkerijen. De meesten hiervan liggen niet in de buurt. De in Asse ontgonnen grond zal dus over relatief grote afstand langs de weg moeten vervoerd worden. Het milieueffect daarvan werd niet onderzocht.’

Het Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse leemstreek gaat uit van een behoefteraming aan leem voor de komende vijf jaar. Volgens Groen Asse is die raming zeer ruim ingeschat en gebaseerd op bedrijfszekerheid voor de steenbakkerijen voor de komende vijf jaar.

‘Daarbij wordt geen rekening gehouden met de verplichting tot zuinig grondstoffenbeleid en inschakeling van bruikbare alternatieven als secundaire grondstof. Bovendien is 1 op 2 van de bakstenen bestemd voor de export’, aldus Groen Asse.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk