Klagende buren van Spinibo krijgen (beetje) gelijk (+ video)

De vrederechter van Asse legt nu toch enkele beperkende maatregelen op aan de speelpleinwerking op de Boekfos, na de klachten van omwonenden voor de lawaaioverlast. Tot een verbod, zoals de buren vroegen, komt het echter niet.

De procedure van enkele bewoners van de Potteel tegen de buitenschoolse kinderopvang Spinibo en de – in hetzelfde gebouw gevestigde – gemeentelijke speelpleinwerking op de Boekfos, zorgde drie jaar geleden al voor heel wat beroering in Asse.

Het dispuut kreeg ook veel media-aandacht toen uitlekte dat oud-VRT-journalist Ivan Sonck de drijvende kracht was achter de klacht.

De vrederechter vonniste in oktober 2011 al dat er niets mis was met de inplanting van het gebouw (uit 2006). Hij verwierp ook de klacht dat er te veel kinderen werden toegelaten. De klacht over de lawaaioverlast werd voorlopig afgewezen, maar de omwonenden konden wel een deskundigenonderzoek aanvragen.

In april 2012 gebeurde dat effectief, zij het intussen nog slechts door de bewoners van drie woningen. Het onderzoek moest worden gespreid over een ruime periode, met zowel school- als vakantieperiodes.

Geluidsonderzoek

Op basis van de geluidsonderzoek verklaarde de vrederechter op 19 juni de vordering van de buren toch deels gegrond. Volgens de rechter is de hinder van de buitenschoolse opvang niet bovenmatig, omdat die in de tijd beperkt is, maar de rechter oordeelt dat de buren wel enige reden tot klagen hebben als het gaat over de speelpleinwerking.

‘De geluidsoverlast speelt zich tijdens de schoolvakanties quasi gedurende de hele dag af’, zegt schepen Micheline De Mol (CD&V). ‘Uit het onderzoek blijkt dat vooral het spelen op het afgebakende grasspeelplein aan de achterkant van de gebouwen de oorzaak is van de geluidshinder.’

Twee jaar respijt

Volgens de rechter zal de hinder in belangrijke mate verminderen als de activiteiten worden verplaatst naar de andere kant van het gebouw. Het speelterrein mag daarom nog enkel worden gebruikt als het aantal kinderen wordt beperkt tot 30 en de activiteiten niet langer dan één uur duren.

Het vonnis gaat nog niet onmiddellijk in. Asse krijgt twee jaar om ofwel de speelzone te verleggen ofwel een geluidswerende constructie te bouwen langs de drie aanpalende tuinen.

Wel stipuleert het vonnis dat er, met onmiddellijke ingang, geen elektrisch versterkt geluid mag worden gebruikt bij de buitenactiviteiten op het speelplein. In de praktijk gebeurt dat echter al enkele jaren niet meer.

Het schepencollege wil nog niet reageren op het vonnis, maar het lijkt er op dat er zich geen onoverkomelijke problemen stellen. Het gemeentebestuur had aan de buren destijds zelf al aangeboden om het speelpleintje te verleggen.

Daar was echter eerst een vergunning voor nodig. De klagende bewoners wilden daar niet op wachten en trokken naar de vrederechter. Die vergunning is er intussen al een tijdje, maar Asse weigerde het speelpleintje te verleggen zolang de juridische procedure liep.


Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk