Sluiproute Krokegem blijft dicht

Het gemeentebestuur van Asse besliste, na een evaluatie, om de enkelrichting in Oude Dendermondsebaan en Mollestraat en de variabele enkelrichting in Kelestraat te bevestigen. Er komen wel enkele verbeteringen.

De enkelrichting in Oude Dendermondsebaan, Kelestraat en Mollestraat werd begin december ingevoerd. Op de sluiproute ter hoogte van de Prieelstraat, werden in het verleden 4.000 voertuigen per 24 uur geteld op een gemiddelde werkdag.

In de Kelestraat werd gekozen voor een variabele enkelrichting tijdens de ochtendspits tussen 7 en 9 uur met de hulp van led-borden. In de Oude Dendermondsebaan werd eveneens enkelrichting ingevoerd zodat het probleem van de Kelestraat niet verschoven werd naar de Oude Dendermondsebaan.

Op deze manier kunnen de bewoners van Krokegem steeds in- en uitrijden langs de Kelestraat behalve in de ochtendspits (wat voor bewoners een beweging is die ze zelden of nooit zullen moeten doen). De gemeentelijke basisschool Krokegem is te bereiken via de N47, voor bewoners Marlier, Bremt en Prieelstraat via de Oude Dendermonsebaan.

Om sluipverkeer in de avondspits te vermijden werd het stukje Mollestraat tussen Marlier en Tuinwijk eveneens enkelrichting, al wil het blijkbaar nog niet altijd lukken met het naleven van die regel.

Volgens tellingen van de politie werd richting Krokegem al een daling van 24 procent vastgesteld, terwijl richting Asse een daling van 18 procent werd opgetekend. Uit de bewonersenquête blijkt dat de helft de maatregelen steunt. Een kwart van de bewoners is resoluut tegen en het andere kwart kan overtuigd worden mits enkele aanpassingen.

De politie meent dat er aan de Kalkoven nog een verbetering mogelijk is aan de regeling van de lichten, onder meer met een langere groenfase in de ochtendspits om het verkeer vanuit Dendermonde vlotter af te wikkelen.

Er komt ook een maatregel om het smalle Bakkersbaantje uitgezonderd plaatselijk verkeer te maken. Voorts wordt gezocht naar oplossingen om het – duidelijk toegenomen – sluipverkereer in de Marlier, Bremt, Koereit en Bladerenkwartier te ontmoedigen. Tot slot wordt gedacht aan een fietssuggestiestrook in de Prieelstraat.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk