Politie Amow past voor flitsmarathon

De politiezone Amow zal niet deelnemen aan de zogenaamde ‘flitsmarathon’ die – ergens in deze paasvakantie – zal worden gehouden op initiatief van de federale politie en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

Volgens korpschef Kurt Tirez wordt in zijn korps alle capaciteit, zoals die werd voorzien in het zonaal veiligheidsplan, al ingezet en worden de snelheidscontroles, volgens de beschikbare financiële middelen, planmatig verdeeld over het hele jaar.

De korpschef gaf hierover toelichting tijdens de politieraad van de zone Amow. De raad trad de visie van de korpschef bij. ‘Een eenmalig mediatiek initiatief mist een legitieme basis en zal ook geen effect ressorteren’, stelde Tirez. ‘Het zal nodig zijn om de marathon meermaals te herhalen, waarbij tevens de vraag rijst wie alles gaat verwerken.’

‘Ons zonaal veiligheidsplan werd goedgekeurd door alle bevoegde instanties: de politieraad, de zonale Veiligheidsraad (met de burgemeesters, de korpschef, de federale directeur(s) en de procureur des Konings), de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. Het omvat ook wekelijkse snelheidsmetingen – bemande en onbemande – met eveneens aandacht voor sensibilisering en communicatie. Minstens vier maal per jaar houden we ook snelheidsmetingen met interceptie.’

Dat Amow niet als korps deelneemt aan de flitsmarathon betekent overigens niet dat er in Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel tijdens die marathon niet zal worden geflitst. ‘Het staat de federale politie vrij om zelf in onze zone te komen flitsen’, aldus Tirez.

Overigens neemt Amow heel binnenkort een eerste digitale snelheidscamera in gebruik. De procedure voor de aankoop werd vorige maand opgestart.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk